Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 21 og 22

Hei og god fredag folkens, det er hektisk tider her inne på klubbkontoret som noen av dere som har vert i kontakt med oss har forstått. Det ble som dere er kjent med ikke til enighet hverken i lønnsforhandlingene for OSA NOG eller NR og alle de oppgjørene er oversendt til mekling.

I forbindelse med tariffoppgjør så jobber vi på klubbkontoret med å forberede oss for alle de ulike utfallene dette kan medføre. Og ved en eventuell streik eller lockout, har vi mange viktige oppgaver som må være på plass.

Tariffoppgjør er en av de viktigste sakene for våre medlemmer. Det er her vi kan forhandle frem bedre lønns- og arbeidsbetingelser i våre overenskomster. Det er ikke alltid vi klarer å komme frem til enighet gjennom forhandlinger, og til slutt kan dette ende i streik for å få et godt resultat. Streik er en rettighet vi har; det er et viktig våpen i kampen for å bevare eller forbedre våre lønns- og arbeidsbetingelser, men det er ikke noe vi velger fordi vi ønsker det.

Vi har måtte forsikre oss om at både nedkjørings prosedyrene og minimums bemanning bestemmelsene er på plass. Dette for å sikre at bedriftens utstyr og liknende ikke blir ødelagt, og at det er iverksatt de nødvendige sikringstiltak mot brann, tyveri og liknende Samt en gjennomgang av både crew listene på de ulike installasjonene og ikke minst gjennomgang av medlemslistene våre.

Men det er viktig å poengtere at streik er en rettighet vi har og ikke noe som nødvendigvis blir utfallet av årets forhandlinger, men siden flere tariffavtaler som vi er tilknyttet har gått til mekling er det desto viktigere for oss og være så godt forberedt som vi kan om dette skulle bli en realitet på en eller flere av avtalene.

I tillegg til forberedelsene ifm mekling har vi også arbeidet med andre ting den siste tiden, vi hadde på tirsdag ett møte med bedriften angående den nye medarbeider samtalen som utarbeides for offshore. Vi kom både med innspill til spørsmål og gjennomføringsmåte graderingsskala og oppfølging. Det vil komme mer info om dette når den nye PMR en er klar for utrulling.

Vi var også i ett møte med ledelsen om organisasjonsendringene det arbeides med i IT avdelingen denne uken. Det er ett utrykk som sier at verden er hele tiden i endring og det er sant på mange områder, men ikke minst innen IT der det er veldig viktig og heletiden følge med i utviklingen. Vi fikk melding om at det fortsatt er flere som lar seg lure av de simulerte phising mailene som sendes ut med jevne mellomrom.

Det er ekstrem viktig at alle gjør sitt for og sikre IT sikkerheten, dette gjør du med å låse pc en som er pålogget bedriftens data system når du forlater pc en. At du oppdaterer passord med jevne mellomrom og at en ikke ukritisk åpner eposter som en får tilsendt. Og om en mistenker at man har åpnet noe man ikke burde eller tror at man er offer for ett data angrep at man tar kontakt slik at dette kan ordnes opp i så tidlig som mulig.

Bedriften vil innføre en ny loggføring av uttak av personlig verneutstyr (PVU) dette som ett resultat av at forbruket av PVU er rapportert og være sterkt økende. Samt at det ofte er kommet tilbakemeldinger om funn av dyrt verneutstyr som er lagt fra seg som ingen hevder eierskap over. Vi var klare i møtet med bedriften at alle vår ansatte til enhver tid skal få ut det verneutstyret de trenger og at dette ikke skal brukes som ett kontroll tiltak ovenfor de ansatte. Men at de kan være ett virkemiddel for og øke fokuset til og ta eierskap til utdelt PVU. Det ble blant annet også tatt opp at det skal legges til rette for at de ansatte skal kunne merke hanskene sine med navnet sitt.

Klubben har også den siste tiden vert med og bistått i både drøftelse møte og personalsak samt arbeidet med prosedyren og sjekkliste rundt bruk av de nye VR brillene som en vil begynne og ta i bruk offshore.

Vi ble også gjort oppmerksom av ett medlem om at det var blitt gitt beskjed ute på Grane om at våre ansatte har fått beskjed om å klargjøre lugaren sin for lugardeling for dette vil kunne bli nødvendig og ta i bruk lugaren til den ansatte når de er på jobb. Vi fikk forespørsel om at vi da hadde krav ½ lugardelings tillegg om da lugaren ikke ble benyttet likevel, da melder hadde blitt informert om at Equinor fikk denne kompensasjonen.

Klubben tok i den forbindelse kontakt med forbundet og bedriften vedrørende dette og etter en del undersøkelse ble det avklart at denne kompensasjonen ble fremforhandlet mellom LO og NHO i slutten av November 2021. Og vi er da klart av den oppfatning at siden dette er en videre forhandling av deling av enkeltlugar tillegget som vi har i tariffavtalen beskrevet i pkt 6.12 så gjelder dette også oss på flyterigg avtalen. Vi vil dermed at de av dere som får beskjed om at dere skal klargjøre lugaren deres for lugardeling og det ikke skjer da skriver ½ lugardeling da dette skjer.

I tillegg til de overnevnte har også klubben både deltatt på Performance seminaret som bedriften arrangerte i Bergen forrige uke og Christopher har deltatt på LO kongressen hele denne uken.

Vi ønsker dere alle en flott helg folkens