Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 2

Hei og god fredag folkens, vi har ikke all verden med store nyheter og komme med denne uken. Tiden har for det meste gått med på å besvare henvendelser som vi har fått inn samt en god del møter med bedriften angående særavtalene i wireline.

Vi har også vert i møte med forbundet denne uka der temaet var arbeidsgivers og oppdragsgivere sine krav i sammenheng med Corona. Som noen av dere kanskje fått dere så har enkelte selskaper gått ut med egne krav i forhold til at deres ansatte skal vaksinere seg. Det som er viktig er at der en kommer opp i slike situasjoner at prosessen følges korrekt med arbeidstaker medvirkning og konsekvensanalyse i tråd med lovverket.

Det har også kommet inn noen henvendelser på at personell som vi har som har arbeidet eller vert med og operert smacc anlegger offshore ikke har fått de tilleggene som en skal ha. En av årsakene til at det er misforståelse er at «høy sats mud tillegg» er høyere en det som smacc tillegget er satt til i tariffen. Denne saken er tatt med forbundet sentralt og NR, og det er brakt på det rene at dette er bare en skrivefeil og at de to satsen er helt like. Tariff avtalen vil omskrives på dette punktet nå i løpet av året.

Så kort oppsummert om man er med å assistere eller operer og har en stilling som allerede har høy sats på mud tillegg så beholder man det, om man har en stilling som har lav sats som for eksempel en hjelpe arbeider så skal man ha tillegg som tilsvarer høy sats på mud tillegg de dagene man jobber med smacc tillegget. I tillegg så skal alle som operere anlegget ha ett tillegg på 5kr 50 øre pr time anlegget er i drift.

Når det gjelder møtene som vi har deltatt i med bedriften som ble nevnt innledningsvis så har det her vert en konstruktiv drøfting, men den er omfattende. De som blir diskutert er både avtale for arbeid i utlandet samt revidering av lokal særavtale og sammenslåing av særavtalen som en hadde i DeepWell. Her har både tillitsvalgte fra oss og tidligere DW deltatt.

AU har også startet forsiktig og planlegge årsmøtet for året, som en er kjent med så førte korona til at det ble utsatt i fjor. Men planen foreløpig er og forsøke og få årets møte gjennomført etter vedtektene altså innen utgangen av første kvartal, fåreløpig så anslår vi at møtet blir helt i slutten av Mars. Men hvordan og hvorledes årsmøtet blir gjennomført avhenger av flere forhol blant annet smittesituasjonen og er således ikke enda tatt stilling til, men vi vil komme med mer info om dette.

Vi vil med det ønske dere alle en riktig god helg.