Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 19

Denne uka var det satt av noen dager til OSA forhandling som en kan lese i egen artikkel så kom en ikke til enighet i de forhandlingene og de gikk videre til mekling i denne omgangen. Utenom det så har vi jobbet med ordinære henvendelser og saksbehandling.

Vi mottok også en presentasjon om Drilltronics som Equnior planlegger å innføre på flere av de installasjonene som vi arbeider på. Dette er ett hjelpemiddel som viser ulike parameter på en skjerm slik at driller får vite hvor mye brønnen tåler slik at en vet hvilken hastighet en for eksempel kan trekke ut og kjøre inn med osv.

Det ble også drøftet med bedriften en avtale om spoling av den nye Comtrack Roden som de skal starte opp neste uke. En ble enig om at det er mulig å bruke utvidet arbeidstid på land så fremt at det er i tråd med bestemmelsene i AML og at de ansatte som er med på jobben er med på dette frivillig.

Når det gjelder den lenge pågående saken m Gave G for de av våre medlemmer som en periode var i KCA Deutag så har den saken omsider gått til stevning, det er satt en tidsfrist til motsvar fra motparten også vil en se hva som skjer etter det.

Neste uke så får vi som dere sikkert vet en inneklemt mandag også er det 17 mai på tirsdag. Etter det så starter lønnsforhandlingene i Oslo for plattformboring i NR og klubben stiller med 3 representanter til de forhandlingene. De starter opp tidlig på onsdag den 18 så noen av oss må starte reisen allerede kvelden den 17.

Pga forhandlingene og nasjonaldagen så kommer det ikke til og være så mange tilgjengelig ressurser hos oss neste uke derfor vil de antagelig ta noe lengre tid og få svar på henvendelser og slikt. Vi kommer imidlertid til og svare på henvendelser på epost ved anledning riktignok. Men det vil kunne bli utfordrende og få tak i oss på telefon.

Med det så vil vi ønske dere alle en riktig god helg og en flott nasjonaldag.