Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 19

God fredag og gratulere med dagen folken, dagen startet med flaggheising for markering av frigjøringsdagen. Det er viktig også i de spesielle tidene som vi nå er inne i og ikke glemme men fortsette og opprettholde tradisjoner selv om at de under de rådende omstenigheter sannsynligvis ikke blir gjennomført slik som til vanlig.

Ukens hovedsak er selvfølgelig tilbudet om frivillig stilling og lønnsreduksjon som bedriften har sendt ut til de ansatte. Det kommer ikke til og bli skrevet så mye om dette her, ettersom det kom mye info om dette i mailen fra bedriften og vi har laget en egen sak på dette tidligere i uken.

Men det jeg vil benytte anledningen til og presisere er at ordningen er frivillig, det er ingen som skal føle seg tvunget av og være med på denne ordningen dette er noe som hver og en må selv ta stilling til. De gis ikke noen garanti for at man unngår oppsigelser eller permitteringer, men om antallet som er villige til og være med vil imidlertid være avgjørende for hvor mange som blir berørt.

Som info skrivet beskrev så er maritim avdeling på veslefrikk holdt utenfor avtalen da det begrenser seg til svært få stillinger. I tillegg så vil ikke de som er i 50% være med i ordningen eller det som er i ferd med og bli virksomhetsoverdratt på Ekofisk. Da de bare er i selskapet frem til Juli i år.

Klubben har vert i ett møte med de andre klubblederne på NR området ang blant annet karantene bestemmelsene på norsk sokkel. Som noen kanskje har fått med seg så har myndighetene endret karantene bestemelsen for de som kommer fra utlandet fra 14 til 10 dager. Vi har tatt dette med forbundet og det har bedt om en avklaring fra NOG og NR om rettningslinjene for utreise på sokkeln også revideres til 10 dager i tråd med myndighetens krav. Men sålangt har vi ikke fått en avklaring på dette og må forholde oss til at det er fortsatt 14dager som gjelder.

Vi har også vært i nærversgruppe møte denne uken der ble det snakket om smitte reduserende tiltak som har blitt gjennomført i bedriften, det ble også snakket en del om hjemmekontor og den gradvise gjennopningen av kontoret. Sykefraværet i PD var 7,46% i mars og 5,46% i april, nå gjennstår det og se om den gradvise gjennopningen her til lands får noen innvirkning på sykefraværet. Men vi minner på at det er viktig at man ikke senker skuldrene for tidlig, så husk og være påpasselig med personlig hygiene og holde avstand når du er med andre folk.

Og med det vil vi ønske dere alle en god helg hilsen oss på klubbkontoret.