Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 18

Da var vi i gang med det som noen tidligere har beskrevet som vårens vakreste eventyr nærmere bestemt lønnsforhandlingene på de ulike avtalene. Vi har ikke helt enda kommet i gang med forhandlingene «våre» på NR og OSBA, men de er like rundt hjørnet.

Vi var derimot med som observatør på NOG sine forhandlinger for operatør boring og forpleining og for dem av dere som har lest litt om dette så har dere fått med dere at en ikke kom frem til noen enighet i de forhandlingene og de går videre til riksmeklingsmannen. Det samme skjedde også i lønnsforhandlingene til elektrokjemisk industri dere kan lese mer om dette her.

Det ble også avholdt månedsmøte med bedriften denne uken. Der kan bedriften melde om at sykefraværet for april nå er inne og det er fortsatt relativt høyt 7,93% men 50 % av fraværet er Covid relatert og når dette nå etter hvert normaliserer seg så håper vi alle på en drastisk nedgang. Ressurspoolen hadde en noe lav utnyttelse i april under 90% men foreløpig ser det ut som at dette kommer til og ta seg opp nå i mai og de er antatt en mye bedre utnyttelse denne måneden.

I wireline så har det vert nedadgående sykefravær og overtidsforbruk siden forrige månedsmøte, men en har ikke helt eksakte tall klare enda. Det er planlagt en 3-4 uker stans på Conoco fra 28 mai, med en nedtrapping på personell som starter 8 mai. På Equinor imidlertid så går aktiviteten som normalt. Ellers så planlegger en å starte opp ComTrac jobben i Abu Dhabi den 15 mai.

En sak som vi hadde oppe til diskusjon på månedsmøte var at vi har enkelte individuelt avlønnede som må arbeide natt hele offshore turen på enkelte prosjekter. Og som kjent så får de ikke nattillegg for de som er i de stillingene, ettersom at det skal være tatt høyde for i lønnsfastsettelsen. Men når en jobber hele turer så mener vi at de da jobber for mye natt og ønsker og se på en kompensasjonsordninger for de som kommer i slike situasjoner. Vi kom ikke til noen enighet med bedriften i dette møtet, men ble enige om å drøfte denne saken videre med mål om å finne en løsning.

Det ble også tatt opp at det er flere forhold som har blitt drøftet med ledelsen i wireline om hvor en er enige, men en ikke enda har fått signert protokoller og ferdigstilt. Det var enighet på begge sider av bordet om og få en fortgang på dette, så det vil vi ha fokus på i ukene som kommer nå.

Klubben har også deltatt på introduksjons møte for nyansatte denne uken, det er var nyansatte på kontoret i Bergen og Stavanger denne gangen. Både vi fra IE og representant fra SAFE deltok på møtet og presenterte fagforeningene for de nyansatte.

Det var også tariffkonferanse for OSA denne fredagen hvor en arbeidet med å fastsette kravene til de kommende forhandlingene og det var også Townhall møte med wireline denne uka.

Ønsker dere alle en god helg, hilsen oss på klubbkontoret.