Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 17

Nå er det endelig helg var det en som sa i dag, selv om jeg selv kanskje må innrømme at dagene på hjemmekontor flyter litt mer i sammen en når man er i sin faste rutine på kontoret. Når man tar den siste tiden til betraktning så har denne uken vert veldig rolig. Det har ikke vert noen møter med bedriften, og det har vert relativt rolig på mail og henvendelse fronten totalt sett.

Men vi har ikke sittet med hendene i fanget for det, vi har brukt den siste uken til og ferdigstille arbeid som tidligere har måtte utsettes som fullføring av årsmøte og valgprotokoll for eksempel. I tillegg til ordinær saksbehandling og svaring på mail og telefon samtaler. Vi har også fått løst opp i noen enkelt saker for noen av våre medlemmer.

Når det gjelder hjemmekontor statusen i bedriften så er den foreløpige planen en gradvis tilbakeføring i puljer på kontoret og etter planen vil en være i mål med dette rundt utgangen av mai måned.

Vi hadde håpet og kunne komme med en avklaring på situasjonen på Ekofisk denne uken, det har vi dessverre ikke da det fortsatt ikke er klarhet i situasjonen der i forhold til virksomhetsoverdragelsen. Men igjen vi håper og tror vi kan komme med mer info om dette neste uke.

Vi ser nå selv med korona situasjonen tatt i betraktning at myndighetene begynner å akseptere en viss åpning av samfunnet. Men vi vil minne på at det fortsatt er viktig at vi respekterer og overholder de retningslinjene som er iverksatt. At en er nøye med handhygiene og fortsatt holder en viss avstand til hverandre også offshore, slik at vi alle kan redusere faren for koronasmitte.

Vi har fått noen eksempel meldt inn til oss der ledelsen på enkelte skift har fremvist holdninger som vi helt klart mener ikke er forenelige med de myndighetene har fremsatt som krav. Ett eksempel på dette er blant annet: Det har blitt sagt at det forventes at personell offshore møter opp på pre skift møte, selv om at det er bestemt at slike pre skift møter ikke skal gjennomføres. Da det overstiger kravet til antall personell på samme sted. Klubben har tatt denne saken opp med HR, og gitt beskjed om at denne praksisen skal avvikles umiddelbart.

Det har også kommet meldinger om at på mange rigger er dette med sosial distansering veldig bra organisert og at det gjøres mye av både selskapene og de ansatte for og då dette til. Men vi har også mottatt melding om at dette ikke alltid er tilfelle ved hjemreise for den ansatte, spesielt da med offentlig transport. Vi har også fått meldinger om overfylte fly, dette er en sak som vi har meldt inn til forbundet og vi håper at de får til noe her opp mot myndighetene.

Det var en kort oppsummering av uken, og da gjenstår det bare og ønske dere alle en riktig god helg hilsen oss på Klubbkontoret.