Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 17

Hei igjen folkens, denne uken har vert en hektisk møteuke for oss her inne på klubb kontoret. Allerede på mandag forstod vi at dette kom til å bli en uke litt utenom det normale.

Vi tenker selvfølgelig på børsmeldingen som ble sluppet om at Archer Limited hadde signert et tilbudsbrev med Moreld som fastsetter prinsippvilkår for kjøp av 100% av aksjene i Deepwell AS. Dette er riktignok starten på en prosess som vil involverer gjennomgang av flere ulike instanser før det blir ferdigstilt, men er en spennende utvikling.

Deepwell er ett brønnintervensjons selskap med fokus på mekanisk wireline og «cases hole» logge tjenester med hovedkontor på Avaldsnes. Selskapet hadde omtrent 200 ansatte og en omsetning på 355 millioner i 2020. Ett oppkjøp av Deepwell vil gi Archer wireline tilgang til en moderne maskinpark med elektriske wireline enheter som både vil styrke bedriftens målsetning om en grønnere driftsmodell og vil lette oppstarten av de nye kontraktene som starter i disse dager.

I klubben har vi også hatt både møte i arbeidsutvalget og styremøte denne uken, hovedsakelig var det behandling av forslag som er sendt inn i sammenheng med landsmøtet som kommer til høsten. I tillegg til det var de saker ifm lønnsforhandlingene som starter nå i mai og gjennomgang og status av allerede kjente saker.

Det var også møte denne uken i den overorda gruppa som er nedsatt ifm medarbeider undersøkelsen i WL, gruppen er nå snart ferdig med gjennomgangen av alle forslagene som har blitt sendt inn fra de ulike arbeidsgruppene. Og vi har som en målsetting om å få starte implementeringen av de ulike tiltakene og presentert resultatet av dette arbeidet fra og med midten av mai.

Klubben har også vert i møtet med vernetjenesten og ledelsen i bedriften der en har sett på veien videre i forhold til avslutting av skyggeperioden på Gullfaks i sammenheng med IO niva 3. Vi ble enige om at for å kunne avslutte skygge perioden 100% så vil det måtte gjøres tiltak for å ivareta at nødvendig ressurser er på GF riggen slik at opplæring på sement pumpen med pumping av store volum ned i brønn blir ivaretatt.

Vi har i tillegg til dette også hatt andre møte denne uken blant annet så har vi både hat månedsmøte med både boring og wireline, vi har hatt møter med enkelt medlemmer, og drøftelse møte med bedriften der blant annet kontrakter og stillingsbeskrivelser har blitt drøftet.

Og med det så vil vi ønske dere alle en flott mai helg hilsen oss på klubbkontoret.