Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 16

God fredag folkens, da var tiden igjen inne for og komme med en kjapp oppdatering fra vår side. Det ser nå ut som at spredningen av korona viruset foreløpig ikke har ført til noen flere utfordringer for oss offshore denne uken. Nå er det ting som kan tyde på at en kanskje er i ferd med og gå tilbake til normalen. Blant annet med meldinger om gjenåpning av barnehager og skoler osv.

Men det er fortsatt ekstremt viktig vi alle er med på og bidra til og fortsatt å gjøre det vi kan for og redusere faren for smitteutbrudd. Så det er bare huske på og være nøye med hand hygiene, holde avstand til andre når en er utendørs samt at en fortsatt holder seg orientert og følge de anbefalingene som myndighetene og andre gir oss, slik at vi kan få bukt med dette så raskt som overhode mulig.

I wireline avdelingen så har vi hatt ett møte med bedriften der vi snakket om lokalavtalen, det kom ikke så mye konkret ut av selve møtet, og det ble ikke avtalt noen endringer. Men bedriften la frem for oss de ulike momentene som de så på som utfordrende for driften, og vi regner med at temaet rundt lokalavtalen kommer til og bli drøftet videre også i de kommende ukene.

Klubben har også denne uken bistått medlemmer i 17.3 møter med bedriften for dem som hadde meldt i fra at de ønsket det. Tidspunktet for utbruddet av korona viruset i kombinasjon med den hurtige endringen av operasjonell aktivitet og regelverket som regulerer oppsigelser. Gjorde at selve oppsigelse prosessen i wireline ble gjennomført i løpet av relativt kort tid, noe som gjorde at enkelte satt igjen med noen ubesvarte spørsmål. Det som gikk igjen var hvorfor det blir oppsigelser i stede for permittering, og svaret som bedriften har fått fra kundene våre er at nedgangen i aktivitet er estimert til og være 12-18 mnd.

Når det gjelder plattform boring og da spesifikk Ekofisk og Eldfisk og virksomhetsoverdragelsen der (VOD). Så har vi fått flere spørsmål om hva som vil skje der, så langt har vi ikke kunne svare på dette. Men det har på slutten av uken her vert møte mellom bedriften vår og Odfjell og vi håper og kunne komme med avklaringer på dette i neste uke.

Ellers kan vi melde om at modulriggen vår Topaz nå er opprigget på og i drift på Heimdal, og starter opp operasjon der. Så lenge denne jobben er i drift så er det arbeid til i overkant av 70 personer, dermed passet det veldig bra at den kom opp nettopp nå når aktiviteten gikk ned andre steder.

Vi vil med det ønske dere alle en god helg.