Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 16

Hei og god helg da var vi inne her igjen med en kort oppdatering fra klubbkontoret. Denne uken har det vert en variasjon av dager med mye møte aktivitet til enkelt perioder der vi har arbeidet med saksbehandling og besvaring av henvendelser som innsendt av medlemmene.

Det er 2 tema som går igjen og det er endring av utreise til Statfjord og Veslefrikk til lørdag også er det pålagt Korona test for de som reiser ut for Equinor. For og svare kjapt på det første temaet så er det Equinor som har holdt på med den nye kabalen for flighter og i den forbindelse ble både crew flighten til Statfjord og Veslefrikk satt opp på lørdagen.

Så fort vi ble kjent med denne foreslåtte endringen så var vår tilbakemelding tydelig helt fra starten at dette er en endring som vi ikke mener er mye hensiktsmessig. Vi ser både personlige, økonomiske og praktiske bakdeler med og foreta en slik endring. Vernetjenesten var også naturligvis helt enige i at dette ikke var en ønsket endring og de deltok i den forbindelse i flere møter med Equinor om dette forrige uke. Resultatet ble at hverken Veslefrikk eller Statfjord får ny utreise på lørdag.

Når det gjelder tilbakemeldingene og spørsmålene vi får om Covid testing så dreier det seg i hovedsak om at en blir kompensert for medgått tid utover normal reisetid med ventetid. Spørsmålene kom i stor grad etter at bedriften hadde sendt ut informasjon der det ble informert om denne kompensasjon. Hovedspørsmålet som stilles er hvorfor er dette kompenser med ventetid og ikke overtid når denne testen er pålagt.

Ettersom at operatør selskapene krever at våre ansatte skal møte 3 timer før utreise for å ta denne testen, så har vi stilt som krav at den tapte fritiden skal kompenseres for med ventetid for medgått mer tid ifm utreise. Fordi en er ikke på arbeid, men er hindret fra å være hjemme på slik sett at man på lik linje får ventetid på sokkelen. Man får som kjent ventetid offshore for den tiden man står over avtalt offshore periode når en ikke er i arbeid.

De som må møte dagen før på grunn av denne pålagte testen får også de medgått tid fratrukket ordinær reisetid kompensert med ventetid. Vi kan ellers informere om at det er enkelte selskaper på sokkelen som ikke kompenserer noen ting for slike pålagte korona tester, da det ikke har blitt laget noen klare retningslinjer for dette. Men avtalen som vi fått på plass er i de alle fleste tilfellene i den bedre enden av skalaen.

Klubben har også denne uken deltatt i ett samarbeidsforum med bedriften der vi har vert inne og kontrollert noen selskaper som bedriften leier inn tjenester hos. Dette for og forsikre seg om at bedriften overholder pliktene sine i forhold til og hindre sosial dumping. Og for å verifisere at de selskapene de leies inn tjenester fra betaler sine ansatte tariff lønn. Det ble ikke funnet noen avvik hos de selskapene det ble kjørt tilsyn mot, noe som er positivt.

Vi ønsker dere alle har en fortreffelig flott fredag folkens hilsen oss på klubbkontoret.