Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 15

Hei og god fredag folkens da var vi her igjen med en kort oppdatering hva vi i fagforeningen har arbeidet med denne uken.

Vi startet uken med møte i arbeidsutvalget der vi gikk igjennom de aksjonene som vi skulle følge opp denne uken, samt for å få laget en oversikt over den kommende uken og legge en plan. Etter det gikk mesteparten av de først to dagene til og arbeide med saksbehandling i enkelt saker for medlemmer.

På onsdag hadde vi en gjennomgang av gruppearbeidet etter medarbeider undersøkelsen i wireline i den overordnede styringsgruppen. Der gikk vi videre med ulike tiltakene som var kommet inn som forslag fra de ulike arbeidsgruppene og det vil arbeides videre med å konkretisere tiltak før de presenteres ut til ansatte.

Wireline er i gang med fastsettelsen av lønnsjustering for det lokale lønnsoppgjøret for 2020. Vi har fått innsyn i prosessen som er lagt til grunn og vi har kommet med innspill på prosessen med mål om at den enkelte bedre skal forstå hvordan man er vurdert opp i mot den delen av lønnsoppgjøret som er til individuell fordeling.

Vi har hatt et møte med tillitsvalgte i wireline, og for loggeavdelingen. Dette er konstruktive møter som vi vil sette opp regelmessig fremover.

Torsdagen hadde vi først på dagen ett møte der vi så på Statfjord A og overgang til IO nivå 3. Før vi senere på dagen deltok på styremøtet i bedriften for Archer Norge og Archer AS. Vi startet med en gjennomgang av kvartalstallene for Q4 2020 og Q1 og kort oppsummert så er det en veldig positiv utvikling så å si på alle fortetnings områdene.

Klubben har også tatt opp igjen med bedriften diskusjonen vedrørende arbeidsavtalene til de ansatte på land, som det var en del diskusjoner rundt før årsskiftet. Det vil bli flere møter her de kommende ukene, men utfordringen pr i dag er at ikke alle som skal være med på de møtene er tilgjengelige. Men vi har kommunisert at vi vil prioritere og få ferdigstillt denne saken så raskt som mulig.

Og med det så vil vi ønsker dere alle en riktig god helg, hilsen oss på klubbkontoret