Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 14

God helg folkens da var vi her igjen med en kort oppsummering av hva vi har arbeidet med inne på klubbkontoret denne uken.

På mandag så var hadde vi møte med arbeidsutvalget, og i tillegg så deltok representanter fra klubben i møte med bedriften der vi bistod ett medlem ifm en individuell sak. I tillegg til dette så hadde vi ett møte med bedriften der vi så nærmere på fallsikrings instruktør kurset som det er foreslått at mekanikerne i plattform boring skal gjennomføre.

Dette er ett kurs som går over 3 dager kurset der den ene dagen blir tatt som en teori del som er nettbasert og de to siste dagene er fysisk oppmøte. Dette kurset er for å gjøre instruktøren i stand til og gi opplæring til andre på feltet hvordan en skal bruke fallsele og fallblokk for arbeid i høyden på sikker måte.

På Tirsdag ble vi innkalt til ett møte med Ptil ifm tilsyn som de gjennomfører, og klubben holdt også ett foredrag for de ansatte i forbundet om bedriften og fagforeningen vår. Slik at de skulle få en bedre forståelse for hva vi arbeider med.

Onsdag hadde gikk for det meste til saksbehandling og å svare på innkommende eposter, men vi deltok også på Townhall møtet til Wireline. Også på dette møtet ble det holdt et innlegg om hvordan klubben er organisert, og litt om hvordan vi er satt opp.

Torsdagen så var vi med på ett møte med en forsker gruppe fra universitetet i Stavanger hvor en de blir startet ett arbeid om å se på mulighetene for og sette opp flere utdanningstilbud for sub surface. Foreløpig så er fokuset mer rettet mot leting og produksjon, og ikke så mye for boring og brønnservice.

Etter dette hadde vi ett møte med bedriften der vi så nærmere på kompetansekravene i Norog 024 både bedriften vernetjenesten og de tillitsvalgte deltok i dette møtet og en så inn på de ulike stillingene i wireline og hvilke krav som stilles til de ulike. Det ble ikke konkludert med noe i møtet, men en ble enige og se nærmere på det som ble presentert etter en har fått foretatt noen ytterligere undersøkelser.

Det nye styret i klubben gjennomførte også sitt første styremøte denne torsdagen, dette var mest for og få satt det nye styret og få konstituert det nye arbeidsutvalget. Det var uten om det bare 1 sak til behandling og det var årets tillitsvalg og ungdomskonferanse. Vi har tidligere snakket om det og i år skal vi se på mulighetene for og gjennomføre de konferanse parallelt og sammen med Odfjell Drilling sin konferanse. Det ble valgt 2 representanter fra styret som skal se nærmere på ulike alternativer.

Nå i dag så fikk vi tatt en del saksbehandling på begynnelsen av dagen og deretter var vi innkalt til oppsummeringsmøte med Ptil ifm tilsynet deres. Vi deltok også i ett møte med forbundet på ettermiddagen. Neste uke blir det avviklet påskeferie for flere inne på klubbkontoret, det er dermed påregnes at det vil ta noe lengre tid og få svar om en sender inn noen spørsmål på epost. Men vi vil hovedsakelig være tilgjengelig på telefon om det er noe som skulle haste.

Og med det så vil vi ønske dere alle en god helg og en riktig god påske.