Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 13

Hei og god fredag folkens da var nok en gang helgen kommet og vi kan bla over til April på kalenderen og våren er på god fart inn i alle fall her i Stavanger regionen.

Vi hadde som nevnt tidligere styremøte i klubben på mandag, her hadde vi en gjennomgang av de sakene som var kommet inn til behandling av årsmøtet. Dette var det første «fysiske» styremøtet som vi har fått anledning til å gjennomføre på lang tid pga korona pandemien.

Fra tirsdag til torsdag avholdt vi årsmøte på Clarion Energy Hotel i Stavanger, selv om at det var en del tillitsvalgte som ikke fikk anledning til delta på grunn av sykdom eller at det årets møte kolliderte med andre planer så var det godt oppmøte også på dette årsmøtet.

Det var to personer som gikk ut av styret i år først ut vil vi takke styremedlem Einar Løyning som nå har siktet seg inn på nye utfordringer i ny jobb på land. Klubben takker Einar for innsatsen både som styremedlem, men vi vil også takke han for jobben han har gjort som tillitsvalgt i en årrekke, og for å påta seg verv i valgkomiteen og sist men ikke minst jobben han har gjort som HVO på Valhall.

Også må vi få takke Bjørn Rimereit ikke bare på vegne av vår lokale klubb, men for hans innsats for hele fagbevegelsen over en årrekke. Bjørn startet i bedriften i 1984 og har fulgt bedriften i nesten 4 tiår. Gjennom både navneendring, oppkjøp, virksomhetsoverdragelser og fusjoner. Så har Bjørn vert med oss som en klippe, han har vert i styret i fagforeningen i 3 forskjellige perioder, han har hatt verv sentralt i forbundets kontroll komite. Og i klubben har han innehatt verv som vara, styremedlem, nestleder og leder. Vi kan ikke få takket Bjørn nok for hans formidable innsats, og ønsker han all den beste lykke til på veien videre.

May Christin Alvseike ble valgt inn som ny nestleder i klubben og hun overtar rollen som Bjørn hadde nå når han gikk ut av styret. I tillegg til dette fikk vi to nye styremedlemmer med oss fra Gullfaks og det var Øyvind Kårbø og Reidar Undeli vi ønsker dere alle velkommen og ser frem til og arbeide videre sammen. Uten om det så ble resten av styret gjenvalgt, det ble besluttet av årsmøtet at styreplassen som er øremerket til ungdomsrepresentant blir tildelt boring frem til ungdomsutvalget velger en ny representant på sin konferanse.

Bedriften stilte også i år opp med hele 3 representanter, det var personal sjef Gard Lunde, sjef for plattformboring Eirik Windegaard og WP i WL Lage Nordby de holdt alle interessant innlegg på årsmøtet og deltok på årsmøte middagen etterpå. Vi fikk også gleden av å ha inne 2 gjester fra forbundet og det var Asle Reime fra forbundets arbeidsutvalg og Robert De Vries som er klubbens primære kontakt inne hos forbundet.

Leder I SAFE Reidar Rikstad stillet også opp på årsmøtet vårt og snakket om viktigheten av og ha ett godt samarbeid på tvers av fagforeningene og fordelene med dette. Også hadde vi en ekstern gjest fra Vest Sahara komitéen som stilte med sin leder Erik Hagen som kom med en gripende fortelling om deres arbeid i Afrikas siste koloni.

Årsmøtet vedtok å fortsette det med foreningens forutsigbare modell for bevilgninger også nå dermed videreførte vi tilsvarende bevilgninger til Vest Sahara komiteen, sjømannskirken og Norsk Folkehjelp slik som før. I tillegg ble det i år gitt en ytterligere bevilgning på 15000,- kr for å hjelpe den alvorlige situasjonen i Ukraina.

Årsmøtet behandlet også alle innsendte tariffkrav og alle innsendte forslag fikk støtte av årsmøtet og ble etter vedtak ble fattet innsendt til forhandlingsutvalget sentralt for videre behandling.

Melding fra forsikring agenten som klubben fikk før årsmøtet så viser de at en kombinasjon av høye utbetalinger på våre forsikrings ordninger i tillegg til alders sammensettingen så øker prisen på forsikringene vår slik at det ble besluttet å øke den lokale kontingenten med 50kr pr medlem for å unngå at regnskapet går i minus. Selv om at vi aller helst skulle ønske at vi hadde sluppet dette, så vil vi minne på at regjeringen har besluttet og øke fagforenings fradraget fra 3850 til 7700 kr innen 2023. Så vil dette føre til at total kostnaden vil blir redusert, men klubben vil i tiden fremover også se oss om etter andre tilsvarende alternativer til dagens ordning.

På fredag fikk vi vite at Archer er blitt bedt om å delta i en studie om «endrede rammebetingelser for leverandøransatte og konsekvenser for arbeidsmiljø og sikkerhet» i regi av Petroleumstilsynet les mer om det i foregående artikkel.

Og med det så vil vi ønske dere alle en riktig god helg.