Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 11

Hei og god fredag folkens, da var vi her igjen med en kort oppdatering på hva vi har arbeidet med denne uken på klubbkontoret.

Denne uken har det vert travelt på møte fronten for Christopher på klubbkontoret og usedvanlig lite møteakivtet for noen av oss andre. Christopher hadde møte med OSA styret på mandag på tirsdag var han innom SAFE i Archer sitt årsmøte i tillegg til at han var i møte deltok på felles samarbeidskomitee møte fra den 15 til den 17.

For oss andre så var de AU møtet på mandag også deltok vi ikke i noen flere møter før det var ett internt møte med vernetjenesten i wireline om hvordan en så for seg en modell over hvordan en skal organisere vernetjenesten hos dem på torsdagen. Også hadde vi noen møter på fredagen der blant annet vi så inn på kategoriseringen av de ulike stillingene i Oiltools tilsvarende den jobben som ble gjort i Archer tidligere i år.

Vi hadde også ett møte i dag med forbundet og representanter fra DeepWell klubben hvor vi diskuterte den fremtidige organiseringen av tillitvalgt arbeidet i bedriften.

Selv om at det ikke har vert så mange møter denne uka så har det vert mye arbeid med planlegging og forberedelse til årsmøtet som kommer i slutten av måneden. Samt kontakt med og besvarelse av henvendelser fra våre medlemmer. Vi har også arbeidet en del med forberedelse av saker til månedsmøtet neste uke.

Og med det så vil vi ønske dere alle en riktig god helg.