Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 11

Hei og god fredag, da er vi her igjen med en kort oppsummering av uken som har gått.

Også denne uken har det blitt jobbet videre i arbeidsgruppene som behandler de ulike tiltakene som skal innføres etter arbeidsmiljø kartleggingen. Som nevnt tidligere så vil dette arbeidet bli ferdigstilt i løpet av måneden også bli behandlet i den overordnede gruppen før det blir rullet ut.

Klubben var også med i ett møte med forbundet sentralt NR og bedriften. Bakgrunnen for møtet er den innsendte uenigheten som omhandler oppsigelsen av særavtalen i wireline og hvilken paragraf i hovedavtalen som gjelder for særavtalen vår. En kom ikke til noe enighet i dette møtet og saken vil bli drøftet videre.

Når det gjelder lønnsoppgjøret for de individuelt avlønnede i wireline som vi forhandlet med bedriften om i forrige uke, så kom dessverre ikke bedriften helt i mål med den individuelle fordelingen før lønnen blir kjørt i systemet. Dermed vil de dette gjelder først få lønnen sin justert, samt få etterbetalt fra 01.06.20 fra og med neste måned.

Ellers så har vi også naturligvis jobbet en del den siste uken med saksbehandling for enkelt medlemmer, besvaring av enkelt henvendelser på telefon og e-post. Som nevnt tidligere har klubben bestilt litt diverse små ting til dere som er medlemmer. Dette er nå kommet til Melings som vil starte utsending av dette til plattformene neste uke.

Vi har også den siste tiden både i forbindelse med egen gjennomgang av medlemslister, samt med bakgrunn i meldinger fra forbundet sentralt oppdaget at flere som tror de er medlemmer hos oss ikke ligger korrekt registrert i systemet. Årsakene til dette kan være flere alt fra at en har skiftet arbeidsgiver den siste tiden og ikke gitt beskjed om overflytting, eller en kan ha vert permittert eller av enn eller annen grunn vert av lønn.

Den enkleste måten og undersøke om dette gjelder deg er og se om medlemskontingenten din blir trukket på lønnslippen eller om dere selv betaler medlemskapet til IE på regning eller egen avtale giro. Om dette skjer så er en da direkte medlem i Industri Energi og ikke registrert som medlem hos oss, vi oppfordrer dere dermed til å sjekke lønnslippen som dere mottar fra bedriften, og om det viser seg at du trodde du var medlem, men ikke blir trukket så tar kontakt med oss så skal vi ordne opp i det.

Vi ønsker alle en fin og korona fri helg, hilsen oss på klubbkontoret.