Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 10

God fredag folkens, da var vi her igjen en liten oppdatering av noe av det som har foregått i klubben den siste tiden.

Denne uken har vi hatt flere møter i arbeidsgruppene som ble nedsatt ifm arbeidsmiljø kartleggingen som ble gjennomført i fjor høst. Det var mange forslag til tiltak har vert oppe til diskusjon i gruppene, og det er lagt ett godt grunnlag for det videre arbeide i ukene som kommer. Planen er at arbeidsgruppen etter hvert skal konkludere og fremlegge forslagene i starten av Q2. Men noen av tiltakene både har og vil bli lansert før det.

På tirsdag fikk vi den triste meldingen at LO s leder Hans-Christian Gabrielsen brått hadde gått bort så altfor tidlig. Hans-Christian var en solid og sterk leder hele industrien å norsk arbeidsliv. Han var også en viktig støttespiller for Industri Energi å for oss oljearbeidere, han var både engasjert og en som tok seg tid til og lytte . Selv fikk jeg møte og snakke med Hans Christian ved flere anledninger å ikke minst når han kom og besøkte oss i Archer i 2017. Der han blant annet advarte oljeselskapene mot og presse underleverandørene ifm olje nedturen. Våre tanker og kondolanser går til hans nærmeste pårørende og hele LO familien.

Onsdagen var et hektisk møte dag med AMU for første kvartal. Gjennomgang av Arbeidsmiljø kartleggingen for engelsk talende og oppstart med forhandlingene for individuelt avlønnede i wireline for 2020.

Vi kom til enighet i lønnsforhandlingene for wireline på formiddagen på torsdag, resultatet kort oppsummert var en ramme på 1,7% som ble lagt på grunnlønn, med en miste økning til hver enkelt på kr 12000. I tillegg kom økning i natt tillegg og helligdags tillegg som kommer i tillegg til rammen. Det som gjenstår nå er bedriften sin individuelle fordeling av det som gjenstår av rammen etter at minste beløpet til hver enkelt er trukket i fra. Bedriften vil forsøke så langt det lar seg gjøre å få ferdigstilt denne fordelingen slik at lønnsoppgjøret kommer med på den neste lønnskjøringen. Om det blir slik at en ikke rekker det så vil det uansett være på plass neste måned.

Etter forhandlingene deltok vi i ett møte sammen med Safe, vernetjenesten og ledelsen for Equinor operasjoner der en diskuterte veien videre for IO nivå 3. Det kom HVO ene våre men flere gode og nyttige innspill som en må ta aksjon på for å videre sikre en god og sikker prosess.

Vi ønsker dere alle en god helg folkens, hilsen oss på klubbkontoret