Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 10

Hei og nok en gang god helg folkens, det står mars på kalenderen og våren er kommer krypende sakte, men sikkert. Denne uken har også det gått med en god del tid til møtevirksomhet, men også ordinær saksbehandling og forberedelse til årsmøte mm.

På mandag så startet vi med forbund styremøte de var en rekke innmeldte saker til behandling, men også på dette møtet kom den uvirkelige situasjonen som utspiller seg i Ukraina på dagsorden. Ett samlet forbunds styre bevilget der 100 000,- kr til Flyktninghjelpen for og hjelpe de ukrainske folk, i tillegg så ble det også bevilget 6000 euro til Industri ALL sitt prosjekt for å støtte ukrainske fagbevegelse. Du kan lese mer om dette her.

Tirsdag deltok vi i møte med nærværsgruppen sykefraværet er for tiden veldig høyt både i samfunnet, men også hos oss i bedriften. Det er høyt spesielt offshore og del kommer ifm Korona. På land er sykefraværet betraktelig lavere. Da nettbaserte løsninger og etter hvert god erfaring med hjemmekontor lette på utfordringen som en ellers møter når fysisk oppmøte kreves. På grunn av møte virksomhet og sykdom så var nærværsgruppen heller ikke fulltallig denne gang, noe som førte til at møte stort sett ble en orientering av den nåværende situasjonen.

Etter ett internt møte å på morgenen på onsdag så var det AMU møte her ble det foretatt en grundig gjennomgang av operasjonell status i de ulike avdelingene, det ble i tillegg gjennomgått sykefraværet i de ulike avdelingen. Ett gjennomgangstema er en voldsom økning i korona relatert sykefravær. I tillegg var det en sak som var oppe til behandling og det var at kursavdelingen i Archer har funnet ett VO-repetisjonskurs som dekker behovet til selskapet. Det var flere av deltakerne på AMU som hadde gjennomført kurset og det ble beskrevet som ett bra kurs, og ett samlet AMU godkjente forslaget med forbehold om at det fortsatt vil være mulig og gjennomføre 40 timers kurset for de som ønsker det.

Torsdagen deltok en i styremøte i NR Forum, her ble hovedsakelig det neste NR forumet planlagt. Men vi hadde også møte med loggeavdelingen i wireline denne dagen. I tillegg så deltok vi på ett møte der utenlandsavtalen for arbeids oppdraget til Abu Dhabi ble presentert.

Sist men ikke minst så har vi ved flere anledninger hatt kontakt med bedriften der forrige ukes melding om den meldte fase endringen på Gullfaks har vert tema. Som dere allerede er kjent med så nærmer P&A kampanjen på Veslefrikk seg slutte så en endring i bemanningen på Gullfaks i samme tidsrom medfører på tross av allerede innførte tiltak til at vi vil komme i en overtallighets situasjon.

Allikevel har det vert behov for og få avklart flere forhold for og få en fullstendig oversikt over hvor stor denne overtalligheten blir totalt sett. Det som vi blant annet trenger og få avklart er ivaretakelse av beredskaps funksjoner på den den aktuelle Gullfaks riggen som er ute, det er i tillegg mulighet for økt aktivitet på Statfjord i andre kvartal som vi må kartlegge hvordan det slår ut.

Vi venter dessverre fortsatt på endelige bekreftelse på noen av de aktuelle problemstillingene som er tatt opp, og selv om at vi kontinuerlig jobber med å drøfte ulike tiltak for og redusere konsekvensene av denne overtalligheten for våre ansatte i Archer. Vi håper imidlertid at vi kan komme med noe mer konkret neste uke.

Med det så vil vi ønske dere alle en god helg hilsen oss på klubbkontoret.