Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 1

Hei og godt nyttår folkens, da starter igjen hverdagen opp igjen etter julehøytiden. Selve starten også dette året for oss blir på hjemme kontor pga Korona situasjonen.

Vi har deltatt i flere møter med bedriften denne uken sammen med tillitsvalgt fra IE klubben i DeepWell der vi har gjennomgått lønningene til de tidligere DeepWell ansatte som gikk over fra DW til Archer i løpet av fjoråret.  Etter en konstruktiv diskusjon kom vi frem til enighet for alle dette gjelder.

Det har også vert møte med bedriften og ledelsen i wireline der vi fortsetter drøftelsene angående lokal særavtale og ikke minst en inkorporering av særavtalen som de hadde i DeepWell. Det planlegges flere møter angående dette i ukene som kommer.

Klubben har også fått noen spørsmål om lønns og stillingsreduksjons avtalen som bedriften gikk ut informasjon om nå i jula. Spørsmålene vi har fått har gått på alt fra når en kan ta ut fri turen og hvordan dette virker for personell som er i ressurspoolen og hvordan klubben stiller seg til denne ordningen.

Vi har svart på alle de henvendelsene som vi har fått om emnet, men ettersom det er det siste som har vert den største gjengangeren så tar vi også det svaret med her. Og det er nå en gang slik at vi nå nylig avsluttet jobben på Gyda og Veslefrikk vil sannsynligvis bli ferdig på våren / for sommeren og dette vil da føre til en overtallighet. En slik midlertidig stillings reduksjon er da med å begrense denne overtalligheten i en periode.

Videre så er vi 100% opptatt av at dette er noe som den ansatte selv må ønske og være med på og det skal være helt frivillig og være med på denne ordningen. Så om dette er noe den enkelte ønsker og være med på og de passer en og ha en forlenget fri periode en gang i løpet av året og den tilsvarende reduksjonen i lønn ikke fører til utfordringer så er dette ikke noe vi har noe i mot. En kan sammenligne det enkelt og greit med at noen ønsker og ta ulønnet permisjon en tur. Eneste forskjellen er at en sprer kostnaden over en lengre periode.

I tillegg til overnevnte har vi også brukt en god del av tiden den siste uken til og gå igjennom eposter som har kommet inn i løpet av jula og har fått svart på majoriteten av de henvendelsene som har kommet inn.

Vi vil med det ønske dere alle en god helg