Industri Energi sine nettsider

Ukes info fra klubbkontoret

Da var “freddan” her igjen, å vi kommer i den sammenhengen med ett liten oppsummering  over ukens gjøremål på klubbkontoret. I tillegg til våre vanlige arbeidsoppgaver som  saksbehandling og andre former for medlemsservice, har vi denne uken også vert på  tariffkonferanse på onsdag og  NR – Forum  på tirsdag og torsdag.

NR forum

På NR-forumet var det flere interessante innlegg blant annet fikk vi en lett innføring i endringene i AFP-ordningen som det ble forhandlet frem i oppgjøret mellom LO og NHO, som nevnt tidligere så er vil dette oppgjøret bli  avgjort ved uravstemning 26 april.Det gjenstår naturligvis og se utfallet av avstemmingen, men blir den stående vil  vi også få en forbedret AFP.

Andre temaer som var oppe til diskusjon var bemanning og rotasjon på rigger som var inne på verksted opphold,  samt ute på korte arbeid oppdrag i utlandet. I tillegg var vi innom tema som bruk av bemanningbyrå og innleide, her må vi alle står sammen og forsikre oss om at når bedriftene benytter vikarer at de får rett lønn ihht tariff.

Tariffkonferansen 2018

Vi var 40 tillitsvalgte fra flyttbare innretninger og innenfor plattformboring som stille opp på møtet onsdag i Stavanger for å diskutere hvilke krav som skal stilles i tarifforhandlingene med Norges Rederiforbund 23-25. Mai. Dette er representanter fra omtrent 80 prosent av alle som jobber på vår tariffavtale

Forbundsleder Frode Alfheim begynte konferansen med og orientere om forhandlingsresultatet fra LO/NHO-oppgjøret. Så startet vi diskusjonen om hvilke krav som skal overleveres arbeidsgiverne i Norges Rederiforbund.

Pilene peker oppover

Selv om at bransjen vår ikke er 100 prosent friskmeldt ennå så er bunnen er nådd, og vi ser en klart økende aktivitet,  sier områdeleder Asle Reime i Industri Energi.

Normalt hovedoppgjør

Selv om at LO/NHO hadde ett samordnet oppgjør i år så understreker Asle Reime at avtalen vår ikke er del av dette  oppgjøret. Det betyr at den forhandles som et normalt hovedoppgjør, med alle rettigheter, inkludert streikerett.

“Vi har en klar forventning om at rammen fra LO/NHO på 2,8 prosent lønnsvekst legger føringer for oppgjøret.  Samtidig har medlemmene våre på denne avtalen forventninger om å ta igjen for en lønnsutvikling med svekket  kjøpekraft de seneste årene,” sier han Så målet med årets forhandlingene er at våre medlemmer får økt kjøpekraft

Og med det ønsker vi alle våre kolleger on og offshore en flott helg, også får vi håpe at også helgen gir oss noen fine vår dager slike som vi fikk en liten forsmak på i uka

MVH Klubbkontoret