Industri Energi sine nettsider

Ukes info fra Industri Energi i Archer.

Den siste uken har vert preget av mange møter for oss inne på klubbkontoret vi har blant annet deltatt i møte med KCA der rammene rundt virksomhetsoverdragelsen (VOD) har blitt diskutert. Selv om at det er enighet på de fleste områdene ift hvordan dette skal gjennomføres så kommer det til og bli flere møter i denne sammenhengen både med KCA og Odfjell.

Vi har også hatt møte med ledelsen i wireline hvor vi diskuterte utregningen av lønnen til de som er individuelt avlønnet i brønnservice. Bedriften har forståelse for vårt synspunkt i saken, men de er ikke helt enig i hvilken utregnings metode vi skal benytte dermed ble det besluttet å sende inn saken og få bistand fra sentrale parter.

Neste uke skal vi ha styremøte og i den forbindelsen hadde vi ett formøte i Arbeidsutvalget her på kontoret og gikk igjennom og gikk igjennom de sakene vi skal behandle. I tillegg til dette så hadde vi også denne uken månedsmøte med bedriften, der vi gikk igjennom en del saker som har ligget en stund. Vi fikk løst noen saker og noen må vi jobber noe mer med.

Lønnsoppgjøret 2018

– Jeg er glad for at et klart flertall har sagt ja til meklingsresultatet i LO – NHO-området, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Resultatet av uravstemningen i LO – NHO-området ble overlevert Riksmekleren i dag kl. 12.00.

Solid JA fra LOs medlemmer i tariffoppgjøret i privat sektor

76,61 prosent av de som avga stemme i LO-NHO-oppgjøret stemte ja til forslaget, 21,07 prosent stemte nei. Antall blanke/forkastede stemmer var 2,32 prosent. Totalt deltok 53,67 prosent av de stemmeberettigede i uravstemningen i LO – NHO-oppgjøret.

Men nå har det seg slik at verken Archer eller noen av de andre bedriftene på NR området er tilknyttet NHO men Norges Rederiforbund (NR). Dette er grunnen til at ingen av våre medlemmer har fått noen avstemming inne på «min side», vi har fått noen henvendelser hvor medlemmer sier at det ikke har fått stemme på lønnsoppgjøret og det er rett fordi det enkelt og greit ikke dreier seg om vårt område. Dermed kommer vi til å ha ett frittstående forbundsvist lønnsoppgjør som kommer på siden dette vil fungere som hvilket som helst annet hovedoppgjør der vi blant annet har streikerett som ett virkemiddel.

Med det sagt så vil vi naturligvis også legge resultatene i NHO – LO oppgjøret til grunn i vårt lønnsoppgjør og vi vil komme til å kreve samme rettigheter i forhold til AFP og økt kjøpekraft blant annet. Forhandlingsutvalget i IE var forrige uke på tariff konferanse og NR forum hvor vi blant annet leverte inn lønns kravene som klubben behandlet og vedtok på årsmøte. De vil videre bli behandlet i forhandlings utvalget til forbundet også gjenstår det og se hva bedriftene kommer med lønns oppgjøret som for øvrig går av stabelen 23-25 mai i Oslo hvor vi i fra IE i Archer kommer til og stille med 3 mann. Blir vi ikke enig vil en så gå videre til mekling og om dette heller ikke fører frem så vil ytterste konsekvens være en eventuell streik.

Videre så kan vi nevne at klubben skal ha styremøte den 2 mai, så går vi rett til Norsk Olje og gass (NOROG før NOG) sitt lønnsoppgjør hvor vi er observatør. Det blir også spennende og se resultatet av dette oppgjøret.

Avstemming skift ordningen på Vallhall.

Foreløpig har avstemmingen på skiftordningen vert åpen for 4 crew, til nå så har i gjennomsnitt 12 personer pr crew som har vert inne og avgitt stemme. Ihht crew planneren så er det crew E og F som til nå ikke har fått stemt. Avstemmingen åpner for crew E den 30. april og for crew F etter de kommer hjem.

Er det noen som har spørsmål om hvordan avstemmingen fungerer så vil jeg minne på at vi tidligere har lagt ut info om dette her på hjemmesiden. Vi vil ikke gå ut med noen foreløpige avstemmings resultater, det er for at det ikke skal legger noen føringer den ene eller andre veien. Avstemmingen vil for øvrig være ferdig den 26. mai.

God helg folkens !