Industri Energi sine nettsider

Ukes info

Hei og god helg folkens, da var fredagen her igjen og vi kommer med en liten oppdatering på ukens gjøremål for oss her inne på klubbkontoret

Vi har brukt mye tid den siste uka på det forestående virksomhetsoverdragelsene på henholdsvis Njord, Grane og Visund. Men også på overdragelsen i Engineering det har kommet en god del henvendelser og spørsmål inn fra de ansatte som det har blitt arbeidet med å avklare.

Noen saker må en undersøke opp mot gjeldende regel og lovverk og andre saker har vi måttet drøfte med bedriften, noe som da igjen medfører at vi ikke har hatt anledning til og svare ut på alle henvendelsene så raskt som vi hadde ønsket oss.

Det er også mange som sitter med spørsmål hva som vil skje for hver enkelt etter hvert som overdragelsen er blitt ett faktum og vi opplever at det er mange som savner mer konkret informasjon. Dette har vi full forståelse for, men det er viktig for oss at det som vi informere ut til dere som er våre medlemmer og ansatte som er omfattet av denne overdragelsen er korrekt. Og er det ikke mulig å informere før en har fått de nødvendige avklaringene som må på plass først.

Ettersom at påsken også kom rett etter kontraktstildelingene så har dette også bidratt til at hele prosessen har tatt lengre tid. Vi har enda ikke gjennomført møter med de andre boreselskapene som skal overta de ulike riggene, men det skal vi ha i neste uke. Tirsdag med KCA og Odfjell på neste fredag. I etterkant så vil det bli utarbeidet en informasjons pakke som blir sendt ut til de som dette gjelder.

I forhold til Engineerings avdelingen så er det her blitt gjennomført flere møter både med bedriften og en har arbeidet parallelt med ulike aktuelle løsninger. Det gjenstår fortsatt noen avklaringer som må på plass, men her vil det også blir avholdt møte over helgen.

I tillegg så er lønnsforhandlingene på trappene, frontfaget landet på 5,2% som de fleste har fått med seg, også blir det nå i første rekke OBF, OSA og OSBA som skal forhandles om før vi kommer til NR forhandlingene. Men tariff konferansene har blitt gjennomført og det arbeides med en endelig sammenstilling av kravene som skal fremlegges.

Også vil vi ønsker dere alle en riktig god helg.