Industri Energi sine nettsider

Ukes info

Hei og god helg, her er en kort oppdatering fra oss inne på klubbkontoret.

Denne uka har vi hatt månedsmøte med bedriften, selv om at vi i møtet ikke fikk løst så altfor mange saker. Så ble resultatet i denne omgang at vi utarbeidet en fremdriftsplan for å få løst noen av de større saker som det har blitt arbeidet med en stund. I stedet for at en skal undersøke aktuelle problemstillinger til neste møte, så kalles det inn til egne møter der en kaller inn nødvendig personell for å få løst hver enkelt sak.

Klubben deltok også med nesten hele AU på LO s havenergi konferanse, dvs den tidligere Olje og gass konferansen som i år ble avholdt i Stavanger. Der var det innledere fra både regjeringen, LO og arbeidsgiver organisasjonene samt forbundslederne i IE&FLT, fellesforbundet og EL og IT forbundet. Tema som var oppe var både trepartssamarbeidet og ett organisert arbeidsliv, men også fremtidig olje og gass produksjon på sokkelen, men også tema relatert til nye næringer som havvind og mineral leting. En kan lese mer her

Christopher har vert på møte med forbundet, sammen med den gruppen som arbeider med Varde Hartmark og de har gjennomgått den rapporten som gruppen har fått presentert. Det ble også gjennomført ett møte i utvalget i bedriften som arbeider med kartlegging av krysstreningen i selskapet. Det ble enighet om at en skulle sende ut en elektronisk undersøkelse til de stillingene som vi har krysstrente i, vi planlegger og sende denne ut neste uke.

Spørreundersøkelsen blir sendt ut fra vernetjenesten og fagforeningene i fellesskap. Og undersøkelsen er anonym og kan ikke spores tilbake til enkelt personer. Svarene som innhentes vil brukes til å kartlegge den nåværende situasjonen, og oppfatningen til de som er krysstrent. Samt for å se om en må innføre eventuelle nødvendige tiltak for å ivareta eventuell risiko elementer.

Undersøkelsen tar noen få minutter og gjennomføre, og vi oppfordrer alle som får denne undersøkelsen til å svare ærlig på spørsmålene slik at en sitter med ett så presist data grunnlag som mulig. Flere av dere har sannsynligvis nylig også svart på tilsvarende spørsmål, men vi ønsker imidlertid at dere fortsatt svarer på denne.

Med det vil vi ønske dere alle en riktig god helg.