Industri Energi sine nettsider

Ukes info

God helg folkens, da var vi her i klubben igjen med en liten oppsummering av de siste ukers begivenheter.

Slutten av forrige uke og starten av denne uken her, så har saken vedrørende sympatiaksjonen på Ekofisk feltet gått for arbeidsretten. Christopher Talgø og Eirik Valle var innkalt som vitner i saken og en kan lese mer om rettsaken i denne artikkelen. Det er forventet dom i saken i starten av februar.

Forrige uke ble også Yme kontrakten tildelt av Repsol. Denne anbuds tildelingen har tatt lang tid, og det var en del spekulasjoner over hvem som fikk tildelingen. Vi ser nå at det var Odfjell Technology som sikret seg kontrakten til slutt, en kan lese mer om kontrakten her.

Det har de siste ukene blitt gjennomført styremøte både i avdeling 147 for ledende personell, og styremøte i avdeling 391. Det var flere saker oppe til behandling, både saker til årsmøte som skal behandles der. Men også flere andre saker ble behandlet, blant annet utpeking av HVO er.

Halvparten av HVO ene i selskapet er på valg annen hvert år, i stedet for å fordele dette utover styremøtene utover året ble det foreslått og foreta utpekingene av HVO ene på årets første styremøte. Det var enighet om dette og dermed tok styret en gjennomgang av alle HVO ene som var på valg i år og det var HVO på Statfjord, GFA, GFC, Visund, SNB og Land. Alle HVO ene som var på valg ble utpekt for 2 nye år.

En har også jobbet videre med programmet til årsmøtet 19-21 mars, det vil i løpet av kort tid komme mer info og påmelding på årsmøtet. Men dette kommer det egen informasjon om dette om ikke så altfor lang tid. Om noen har saker som en ønsker å få behandlet på årsmøtet så er det bare og begynne og samle dette inn på crewet og sende det inn på epost til oss.

Vi deltok denne uken på ett møte hvor det ble lagt frem planer for en felles logistikk avdeling på land, med på møtet deltok også flere fra logistikk avdelingene både i wireline og Oiltools. Samt representanter fra ledelsen, HMS avdelingen og vernetjenesten. En ser på sammenslåing av flere avdelinger i forbindelse med at konsernet har halvert antall divisjonene, slik at en kan på sikt arbeide likt. Og slik at en kan utnytte ressursene på tvers i selskapet.

Klubben deltok også denne uka i møtet med referansegruppa til det sentrale pensjonsutvalget, de sitter og arbeider med ordningene for pensjon for de på faste installasjoner. Og hvordan dette skal løses ettersom at Gave G pensjonen er avtalt og bortfalle etter en overgangsordning på 10 år etter at ny sjømannspensjon kom i stand.

Det ble i møtet gått igjennom en del utregninger hvordan denne endringen slår ut for ulike stillinger. Samt drøftet alternative løsninger en skal tas med videre i forhandlingene. Det vil komme mer informasjon fra både pensjons og stillingsinnplasserings utvalget etter hvert.

God helg alle sammen