Industri Energi sine nettsider

Ukes Info 33

Nå er ferien stort sett over for de flest som jobber på land og dette fører naturligvis til at vi også opplever en økning av henvendelser inne på kontoret både fra bedriften og andre hold. Fordelen er naturligvis at det er lettere og få tak i det nøkkelpersonellet en må snakke med for å avklare ulike saker og ting.

Vi har de siste ukene deltatt i møter både med bedriften og forbundet, samt arbeidet med enkeltsaker og fellessaker for medlemmene. Hos forbundet var virksomhetsoverdragelsen (VOD) på agendaen, også hadde vi et møte med bedriften der samme temaet ble tatt opp. Vi har stort sett kontroll på det meste, men det er noen små ting til vi jobber med å få på plass før VOD, slik at alt går smertefritt ifm overdragelsen 1.oktober.

Den siste uken har vi vert i kontakt med klubben til Odfjell og KCA både på telefon og mail. Vi planlegger også å ha ett møte med dem i løpet av kort tid. Vi vil komme med mer informasjon om dette etter at vi har hatt møtene.

Når det gjelder arbeids konflikten til SAFE så har vi nå utbetalt konflikt støtte (streike støtte) til alle som har sendt inn timeliste, men mangler fortsatt noen få som ikke har sendt inn. Vi har forsøkt å ringe dem det gjelder, men vi har ikke fått kontakt med alle så vi vil oppfordrer dem som ikke har sendt inn enda om å gjøre dette så raskt som mulig. Kan også nevne at styret i Industri Energi Archer enstemmig har besluttet å øke støtten lokalt, dette fører til at bare ett fåtall av våre medlemmer vil ha ett faktisk tap på denne arbeidskonflikten.

Som vi har vert inne på tidligere har vi besluttet å legge diskusjonen med SAFE bak oss på hjemmesida. Det er naturlig at når en kommer opp i en konflikt så er en ikke nødvendigvis enig i alt, noe som ble tilfelle i denne streiken. Men det er viktig for oss å komme videre og fokusere på det som er viktig, dermed legger vi energien heller i å jobbe for våre medlemmer.

Det kan uansett nevnes at fikk vi gode tilbakemeldinger fra forbundet på måten vi hadde håndtert streiken på, dette setter vi stor pris på. Og er det noen som sitter med ubesvarte spørsmål ift streiken er det bare og ta kontakt med oss inne på kontoret så svarer vi så snart vi har anledning.

Når det gjelder etterbetalingen for årets lønnsoppgjør for dem som er på tariff skal også være på plass, og forventes utbetalt på august lønna. I tillegg til dette så kan vi informere om at når det gjelder lønns forhandlingene for de landansatte så har dette arbeidet blitt litt forsinket pga den situasjonen vi har vert oppi i løpet av sommeren. Men det vil bli tatt tak i snarlig.

Fortsatt en god «sen» sommer til alle, så får vi glede oss sammen med bønder og brannmenn som endelig har fått et etterlengtet vær omslag.