Industri Energi sine nettsider

Ukes info

Hei og god fredag folkens, da var vi her igjen med den ukentlige oppdateringen på hva vi på klubbkontoret har syslet med denne uken.

Uken har gått med til mange ulike aktiviteter denne gangen. Blant annet har det vert både samlinger konferanser styremøte utvalgsarbeid og kurs for å nevne noe.

På mandag var det forbundsstyre møte, på dette deltok Christopher Talgø fra oss i Archer, da undertegnede avholdt møte i arbeidsutvalget samt deltok i møte med referansegruppen til stillingsinnplasseringsutvalget. Der var de flere viktige problemstillinger som ble sett på, å ikke bare hvilken innplassering de ulike stillingene burde ha. Men også kompetanse tillegg for relevant kompetanse og den lønnsmessige differansen mellom de ulike trinnene i matrisen var oppe til debatt.

Tirsdagen var det Landsstyremøte i Oslo der deltok vi i klubben med 2 delegater. På dette møtet var det i all hovedsak ett tema som var til behandling og det var sammenslåingen med FLT. Både det fremlagte sammenslåings dokumentet og vedtektene ble gjennomgått, og vedtatt av landsstyre. En kan lese mer om den saken HER

Enstemmig landsstyre anbefaler sammenslåing med FLT

På Onsdag deltok klubben sammen med KHVO på Akan seminar som ble avholdt på Folkets Hus i Stavanger. Der ble det holdt innlegg både fra LO og NHO om både opphavet til Akan arbeidet, samt årsaken til at dette arbeidet er så viktig. Det var også innlegg fra flere personer som jobber i Akan Kompetansesenter. Det var spesielt interessant å høre innlegg fra ett annet stort konsern som var blitt anerkjent for sitt arbeid med Akan, som delte sine erfaringer og arbeidsmetode.

Onsdag Torsdag og Fredag var det også samling i OSA samarbeidskomite hvor flere fra oss deltok og der ble det holdt flere innlegg både fra OSA Inspektoratet som fortalte om sitt arbeid, det var også innlegg om SLB UK saken på Ekofisk og Olje og Energiminister Terje Åsland besøkte konferansen og holdt ett innlegg og svarte på spørsmål.

Olje- og energiminister Terje Aasland deltok på OSA samlingen

Kanskje ikke alle men noen av dere har sikkert hørt at Equinor som vi har kontrakten med boringen på mange installasjoner for vurderte i disse dager og eventuelt hvilke installasjoner de skulle sende ut på såkalt rebid det vil si å innhente nye anbud på. Vi fikk i ettermiddag melding om at denne utvelgelsen nå var tatt og at følgende 4 installasjoner er valgt ut for rebid: Njord, Visund, Grane og Heidrun.

Njord Visund Grane og Heidrun kontraktene er ute på Rebid.

Vi har ikke mange detaljer eller konkrete tidsramme for den videre prosessen akkurat nå i den skrivende stund, men vi vil komme tilbake med mer informasjon når det er tilgjengelig.

Klubben ble også kontaktet av den nye lederen for det sentrale ungdomsutvalget, og vi fikk en klar tilbakemelding, om at han satte stor pris på det gode engasjementet og den solide deltakelsen på den sentrale ungdomskonferansen av våre unge medlemmer i IE Archer. Og de ønsket og komme og besøke lærlinger på bedriften vår nå i løpet av kort tid.

God helg alle sammen, hilsen oss på klubbkontoret.