Industri Energi sine nettsider

Ukes info 21

Hei folkens og god fredag. Denne uken har vi faktisk vert fysisk til stede på flere møter i bedriften sine lokaler. Det ble blant annet avholdt ett kort styremøte samt andre møter på vegne av medlemmene i klubben.

Det har også denne uken vert lønnsforhandlinger for ansatte innen oljeservice (OSA) og partene kom der til enighet sent torsdag kveld. Både industri Energi og SAFE godtok oppgjøret og signerte sammen.

Christopher Talgø stilte som observatør på vegne av klubben i forhandlingene, OSA oppgjøret legge i all hovedsak føringer for oppgjøret til OSBA forhandlingene.

Enigheten gir oljeserviceansatte en lønnsøkning på 19.500 kroner. Tillegget inkluderer sokkelkompensasjon og feriepenger. Skift-/nattillegget økes med 3,50 kroner til 93,50 kroner. Helligdagsgodtgjørelsen økes med 60 kroner til 2120 kroner.

I år er det mellomoppgjør, som betyr at det bare forhandles om lønnsregulering. Dette til forskjell fra hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene. Det er ikke streikerett i forbindelse med mellomoppgjøret for OSA. I tillegg så forutsetter partene at det skal gjennomføres konkrete og reelle lokale forhandlinger, i tråd med overenskomstens bestemmelser.

Vi hadde også ett møte med bedriften der en diskuterte IO nivå 3 for Visund Etter gjennomgang av aksjoner og opplærings status ble deltagere i dette møtet enig i at Archer Visund er klar for å avslutte skyggeperioden og gå videre med IO nivå 3.

Det ble avholdt ett møte på fredag ifm at det i 2020 ble det gjort en endring i likestillings og diskrimineringsloven som styrker arbeidsgivers aktivitets og redegjørelsesplikt. I den forbindelse har arbeidsgiver en del plikter som de ikke har hatt tidligere.

Bedriften satte da opp dette møtet for å gå gjennom hva som må gjøres i denne forbindelse, det ble i møtet enighet om og sette ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra bedriften samt vernetjenesten og fagforeningene SAFE og Industri Energi som sammen skal utarbeide tiltak for å ivareta lovendringen.

På mandag neste uke setter bedriften opp ett møte for de nyansatte i wireline, vi komme til og stille på dette møtet fra Industri Energi Archer.

God helg folkens hilsen oss på klubbkontoret.