Industri Energi sine nettsider

Ukes info


God fredag kjære medlemmer, da var vi her igjen med en kort oppdatering av ukens gjøremål fra oss inne på klubbkontoret. Det har vert en rolig uke på møte fronten i bunn og grunn. Men det har allikevel vert mye å henge fingrene i.

Blant annet så startet uka med at vi ble gjort oppmerksom på at flere av medlemmer som arbeider på Njord var innkalt på ett kurs hos Aker Solutions i Bergen, det ble informert om at kurset ble kompensert. Senere kom det en e-post hvor det ble informert om at kompensasjonen var ordinær timebetaling.

Njord A

Vi tok denne saken opp med bedriften og var tydelige på at vi ikke delte deres syn med tanke på kompensasjon for ett slikt kurs. Det ble avholdt ett møte i løpet av uka mellom bedriften og fagforeningene. Og vi er kommet til enighet om at deltakerne på dette kurset skal kompenseres med overtid, om det gjennomføres i den ansattes friperiode.

Videre ble også en stor del av de individuelt avlønnende i boring invitert til ett «toolpusher møte» denne uka, det ble der informert om at de oppmøte ville bli kompensert med timelønn x 1,35. Dette var ikke i forkant drøftet med oss i fagforeningen å også denne saken ble tatt opp med bedriften og drøftet. Selv om at det er forskjell mellom en innkalling og en invitasjon så var tilbakemelding vår tydelig på at det ikke fremkom klart i invitasjonen at deltakelse var frivillig.

Med bakgrunn i det så var vårt standpunkt at dette møte skulle i denne omgangen kompenseres med overtid for medgått tid dog minimum 4 timer som er ihht tariffavtalen for møter i den ansattes friperiode. Men vi vil også gjøre oppmerksom på at nettopp dette møtet er ikke noe krav til deltakelse på i tiden fremover og det er enighet om at en skal drøfte utformingen av innkallingen og kompensasjon for tilsvarende fremtidige møter. Bedriften sender egen info til deltakerne i møtet.

Forrige helg avhold forbundet sin årlige ungdomskonferanse for Industri Energi Ung i Stjørdal, det deltok hele 160 unge medlemmer på konferansen. Men kanskje mest oppsiktsvekkende var det at IE Archer deltok med hele 17 stk, noe som knuser alle rekorder i forhold til tidligere deltakelse fra klubben vår.

Ungdomskonferansen 2023

Og vi vil på vegne av ikke bare AU og styret men hele klubben rette en stor takk til Matilde Nærland og Ole Sletten for ett framifrå engasjement. Vi har blitt fortalt at de har frontet deltakelse i bedriften flere ganger og aktivt jobbet for å få med deltakere på konferansen. Også nestleder i ungdomsutvalget vårt i Archer Jørgen Søraas ble også valgt inn som vara i det sentrale ungdomsutvalget.

Det har vert også ett par mindre møter denne uken i det ene hadde vi en kort diskusjon med bedriften og SAFE hvor bedriftens forsikringsordninger var ett tema. Det er behov for og ta en fot i bakken innimellom og se på hvilke behov en har i bedriften og om ordningene som en har bør endres og forbedres på. Det blir flere møter i tiden fremover hvor eventuelle forbedringer vil blir drøftet.

Det ble også i møtet mellom Archer AS og Industri Energi Archer oppnådd enighet om å øke lønnstrinnet for dem som går fast senior operatør i wireline og som har fast anhuker-stilling hos Conoco Phillips. Stilling med krav til tilleggskompetanse, herunder anhuker-kompetanse, innplasseres på lønnsmatrisen i trinn A. Avtalen er gjeldene fra 1. juni 2023 og etterbetalingen kommer nå på kommende lønning.

Da gjenstår det det bare og ønske dere alle en riktig god helg.