Industri Energi sine nettsider

Ukes info 18-20

Hei igjen, klubbens ukentlige oppdatering har ikke blitt lagt ut de siste ukene de er flere årsaker til at det blitt slik. Det har vert en kombinasjon av alt fra sykdom til utfordringer med data systemet og den flere andre faktorer som har ført til at vi ikke har hatt anledning til å legge ut informasjon. Vi beklager dette.

Uke 18 var rolig på møte fronten vi hadde ett avsluttende møte der vi hadde en gjennomgang av de foreslåtte tiltakene fra arbeidsmiljø kartleggingen som blir presentert nå når arbeidet avsluttes.  Og fra tirsdag og resten av uken var undertegnede på HV øvelse.

Uke 19 Startet med noen møter i wireline avdelingen der vi lokal særavtale i avdelingen var tema, det mest sentrale spørsmålet som ble drøftet var hovedsakelig hvilke disponibel /skift planer som er mest hensiktsmessige i forhold til de kontraktene vi nå har. Vi var også innom temaet om ettervirkning av særavtalen og sokkelkompensasjon. Men det er fortsatt flere forhold som må avklares før en ny særavtale er på plass.

På tirsdag var de NR forum og på onsdag var det Tariff konferanse på NR fly området, begge de møtene ble avholdt på Teams. De av oss som ikke deltok her var også opptatt med klargjøring og innsending av landsmøte saker som hadde frist til 15 mai og deltakelse i møte med samarbeidskomiteen til OSA. På torsdag var det helligdag og på fredag lå data systemet nede store deler av dagen pga oppdatering.

Uke 20 startet med 17 mai og fridag på tirsdag reise jeg selv til Stavanger ifm for å klargjøre for deltakelse på lønnsforhandlinger på NR flyt området på onsdag og torsdag. Forhandlingene ble gjennomført i Oslo på 2 ulike lokasjoner i tillegg til at vi bodde på en tredje plass. Dermed gikk de mye tid med og reise frem og tilbake mellom de ulike lokasjonene og det var vanskelig og få jobbet noe særlig effektivt mellom slagene.

Som dere ser av foregående artikler på hjemmesiden så ble de dessverre ikke oppnådd noen enighet i lønnsoppgjøret i forhandlingene, vi mener at kravet vårt som er i tråd med det samme som det ble enighet om i tariffavtalen for operatør boring og forpleining med NoG for noen uker siden. Siden NR ikke ønsket å gå med på dette ble det brudd i forhandlingene og de går nå videre til mekling hos riksmeglingsmannen. Vi venter nå på når det skal bli fastsatt tid for mekling.

Som nevnt tidligere så venter vi fortsatt på at bedriften skal innkalle oss til drøftinger for de landansatte i bedriften som har arbeidskontrakter med uspesifisert overtid inkludert i arbeidstiden. Vi har igjen purret på og få en avklaring her, men vi venter fortsatt på innkalling for å drøfte dette spørsmålet.

Ett annet spørsmål som vi har mottatt mange henvendelse på den siste tiden er i forhold til avtalen som er inngått ifm den pålagte korona testen som en skal gjennomføre før utreise på Equinor installasjoner. Vi opplever at det er en misforståelse om at den avtalen som er inngått gir en kompensasjon for å gjennomføre koronatesten som Equinor nå pålegger våre ansatte og gjennomføre før utreise. Men det stemmer ikke.

Det som er avtalt er følgende: Den ekstra tiden som den ansatte må benytte for å teste seg ifm. Covid-19 før utreise og som kommer i tillegg til det man kan beskrive som normal reisetid, kompenseres med ventetid.

Det er altså den ekstra tiden en bruker på dette, så vist man bor lokalt og ikke så langt fra utreise stedet vil man få kompensasjon for medgått tid for den tiden en bruker på reise inn og gjennomføre testen også reise tilbake. Om en bor lengre borte og da må starte avreisen hjemmefra tidligere enn normalt for å rekke og ta testen før utreise vil en få kompensert for det. Reiser man normalt hjemmefra samme dagen som utreise, men ikke kan gjøre det fordi de ikke er mulighet og ta testen før utreise og man må pga testen reise dagen før til utreise stedet får man kompensert for dette.

Men om du til normalt reiser hjemmefra til utreise stedet dagen før for og rekker utreisen din og nå fortsetter med det, og endringen er at du nå gjennomfører testen når du har ankommet i stedet for og vente på hotellet så gis det ikke kompensasjon. Det samme gjelder om myndighetene har pålagt deg karantene som for eksempel for ansatte som ankommer fra utlandet.

Vi har fått noen tilbakemeldinger om at de er enkelte som normalt sett ville ha reist samme dagen som utreisen, men i stede reiste dagen før for og rekke utreisemøte og da som følge av dette nå ikke har rett på kompensasjon. Vi har meldt om de tilfellene til bedriften og tar sikte på å drøfte dette spørsmålet på neste månedsmøte og forhåpentligvis få en løsning, men foreløpig gis det ikke kompensasjon i de tilfellene, da en ikke vil få noen ekstra reisetid i forhold til de man hadde som normalt.

God helg folkens hilsen oss på klubbkontoret.