Industri Energi sine nettsider

Ukentlig oppdatering fra klubbkontoret

Hei og god helg folkens. Denne uken har i stor grad vert preget av mye reise og møte aktivitet for oss inne på klubbkontoret. Vi har deltatt i møter både i Stavanger og Oslo i tillegg til bedriftens samling i Bergen.

Bedrift samling og møter
Mandag denne uken var som kjent helligdag så vi startet uken med bedrift samlingen for plattformboring i Bergen. Dette var den andre av 2 samlinger den forrige var 9 mai og på begge samlingene var det omtrent 300 deltakere. Klubben deltok på begge samlingene.

Det var mange deltakere på begge samlingene i Bergen

Her ble det avholdt innlegg av både drift og vedlikehold, HR avdelingen, ledelsen i boring, HMS avdelingen men også Equinor og leder for plattformboring Kenny Day. Vi fikk i pausene og etter at samlingen var over snakket med flere medlemmer.

Christopher var i Oslo på møte med både forbundet og der deltok han også i ett møte med juridisk avdeling, KHVO May Christin deltok var først på bedrift samlingen i Bergen og reiste dagen etter til Oslo for og delta i Industri Energi sitt HMS utvalg. Klubben deltok også i ett møte med bedriften for å drøfte utkastet til en avtale om arbeid med IO og på IO senteret på land.

På torsdag hadde vi månedsmøte med bedriften, vi fikk både landet noen saker under fellesmøte, i tillegg til flere interne saker. Men vi ser dessverre at vi trenger å øke fokuset på at aksjoner som blir satt i disse møtene blir fulgt opp bedre. Da det skjer for ofte at aksjoner som blir satt i ett møte ikke er blitt gjort noe med til vi kommer på neste møte.


Særavtale Archer Oiltools
På onsdag deltok vi i møte med Archer Oiltools i Stavanger, og da var det drøftelsen av særavtale for de offshore ansatte som var på bordet. Offshore gruppa utarbeidet ett forslag til særavtale som ble oversendt til bedriften for omtrent ett halvt år siden. De har fra fagforeningen sin side blitt purret på bedriften gjentatte ganger om at vi må komme i gang med drøftelser om denne avtalen.

Men dette har dratt ut og vi sier ikke at det kan være ulike årsaker til dette. Men vi er uansett veldig misfornøyd med fremdriften generelt sett. Og spesielt fordi bedriften selv hadde lovet at dette skulle være på plass 01.06 og så kommer de ikke i gang med drøftingene før 31 mai da er det ikke mulig å overholde tidsfristen som var satt.

Men vi fikk kommet i gang med drøftelsene og vi skal ha flere møter med bedriften om særavtalen i uken som kommer. Det planlegges i tillegg for ett Teams møte med offshore gruppen i Oiltools, men her vil vi komme med nærmere info når dato fastsettes.


Lønnsforhandlingene i Platform boring
Som dere kjenner til så be det jo brudd i forhandlingene til flyteriggavtalen. Men vi har nå fått dato for meklingen av riksmegleren det ble dessverre ikke før 28 juni.

Meglingen på flyterigg avtalen er satt til den 28 juni.

Vi hadde håper på en tidligere dato, slik at vi kunne ha kommet i gang med de lokale forhandlingene før fellesferien. Men siden meklingen drar ut så er det nærliggende og tro at vi ikke får kommet i gang med dem før etter sommerferien.

Men vi har gitt beskjed til bedriften at de bare må forberede seg på og komme i gang med de lokale forhandlingene så rask som mulig.

Med det så vil vi ønske dere alle en riktig god helg.