Industri Energi sine nettsider

Ukeinfo uke 7 og 8

Møter

Klubben har deltatt på en del møter de siste ukene, bl.a. interne møter i klubben i forbindelse med forberedelser til årsmøtet. Vi har deltatt på møter med bedriften og
medlemmer, som innreisemøte med flaggavdelingen. I tillegg til dette har vi også vert
med og representert enkeltmedlemmer i møter med bedriften.

Kurs

Klubben har også vært på kurs i det siste, temaet var endringene i regelverket og lovene
som regulerererinnleie og hvordan disse endringene påvirker innleie fra bemanningsbyrå og innleie fra produksjonsbedrifter. Et veldig nyttig kurs som vi vil anbefaler alle som ønsker

mer kunnskap om dette selv.

Simulatortrening

I forbindelse boring av brønn C6 på Snorre B er gjennomføringen viktig vil det bli avholdt simulatortrening.  Det er en lang seksjon som må holdes i brønnbane hele tiden. Brønnkontroll har ekstra fokus og vi  oppfordrer alle som har blitt tilbudt trening om å delta. Dette er kompetansehevende trening som Archer og  Equinor bruker mye tid å ressurser på. Deltakelse på kompetansehevende kurs er frivillig og blir  kompensert med timebetaling, som er i tråd med overenskomst.

Årsmøte

Vi vil minne om årsmøtet 12 – 14 mars og påmeldingsfristen som er satt til 01 mars.
Har du ikke fått tid til og melde deg på,eller har noen spørsmål vedrørende årsmøte eller
innsending av saker,så er de bare og ta kontakt med oss på klubbkontoret.

Brexit

Vi har skrevet informasjon på engelsk om hvordan arbeidstakere fra UK

etter all sannsynlighet ikke vil berørt av Brexit, når det kommer til retten til opphold og arbeid i Norge.