Industri Energi sine nettsider

Ukeinfo uke 31

Da er juli måned passert, og sommeren går mot slutten for i år. Denne uken har vi vært godt bemannet på kontoret, og bare en person har hatt ferie (pappapermisjon).

Klubben har nå sendt ut invitasjon til alle tillitsvalgte til årets tillitsvalgtkonferanse/ungdomskonferanse som går av stabelen 24-26 september. Det er også sendt ut innkalling til styret i klubben, der vi har kalt inn til styremøte dagen før den 23.september.

Vi oppfordrer alle som ønsker å være med å melde seg på raskes mulig. Samtidig er det viktig å gi beskjed til personalkoordinator om dere er ute og trenger avløser. IE Archer har i dag rundt 100 tillitsvalgte i, så det er en stor kabal som skal løses for å finne avløsere til alle tillitsvalgte som trenger det.

Til dere som har fri og vet allerede nå et dere vil være med, få påmeldingen unnagjort med en gang, så blir den ikke glemt. Vi har også fått dato for de lokale lønnsforhandlingene for landansatte som er 22. August. Vi planlegger et møte med de landansatte i Dusavik, men det må vi komme tilbake til senere når ferieavviklingen er over.

Ellers har vi også denne uken bistått medlemmer i møter med bedriften, og svart på henvendelser fortløpende av forskjellig art. Når det gjelder deltakelse på fra klubben på utreisemøter for dere som reiser ut fra Bergen, dette er noe vi ikke fått fulgt opp så mye som vi har ønsket, da det krever mye tid.

Derfor vil vi nå ta en uke hvor vi vil komme til å reise opp til Bergen og bli der 3-4 dager for å nå ut til så mange utreisemøter som mulig. Om dette blir en god løsning vil vi fortsette med dette videre fremmover.

Med dette ønsker vi alle en god helg.