Industri Energi sine nettsider

Uke info uke 42

Når vi da ser at kalenderen blar over fra uke 42 til 43 så er tiden inne for og oppsummere hva vi her inne på klubbkontoret har drevet med den siste uka.

Vi startet med en relativt tradisjonell mandag med AU møte og gjennomgang av nye og pågående saker. I tillegg ble det også gjennomgått de saken som var meldt inn til årsmøtet, og AU gav sin innstilling til de sakene som var meldt inn. Ettersom at årets årsmøte kommer i etterkant av lønnsoppgjøret og det er bare knappe 6-7 måneder til neste årsmøte så var det begrenset antall saker som var innmeldt.

På tirsdag og onsdag var det årsmøte på Clarion Hotell Air på Sola, selv om at det totalt opprinnelig var over 50 påmeldte så ble det endelige tallet med oppmøte tillitsvalgte 43, årsaken varierte fra sykdom til HV øvelse og andre gyldige grunner. Bedriften stilte opp med Personal sjef Gard Lunde på Tirsdag i tillegg kom CFO Espen Joranger og CEO Dag Skinnlo på onsdagen. Det ble fortalt både om dagens status i bedriften og planer å ideer om fremtiden.

Det ble gjennomført valg av nytt styre, og som nevnt tidligere så har vi ett styremedlem som nå i oktober går over i pensjonistenes rekker og inn her ble Einar Løyning valgt. Lederen for ungdomsutvalget vårt Emmy Blix gikk også ut av selskapet nylig, da en pga dagens situasjon med nylig avslutning på Gyda og at en ser slutten på Veslefrikk ikke hadde anledning til og ansette lærlingene som nå er ferdige med læretiden. Inn for henne ble Eirik Valle valgt for 6 mnd frem til neste årsmøte. Resterende styremedlemmer som var på valg ble gjenvalgt

Årsmøte valgte også ny valgkomite og der sitter nå  Bjørn Johnsen, Gaute Edvardsen, Bjørn Dyrnes og Øyvind Kårbø som vara. Den nye valgkomiteen ønsker og få tilsendt forslag på nye styremøte kandidater i tiden frem til neste årsmøte. Det er også ønskelig at en forsøker og få gjennomført en ungdoms konferanse slik at en kan velge en ny leder for ungdomsutvalget som kan utpekes av det neste årsmøtet.

Torsdagen og fredagen gikk med til diverse mindre møter for oss inne på klubbkontoret der det i all hovedsak dreide seg om individuelle saker for enkelt medlemmer i tillegg til ferdig stilling av årsmøte protokollen for å klargjøre den til signering. Det ble også avholdt enda ett møte angående avklaringer rundt de stillingene som har overtid inkludert i lønn. Vi forventer at de avklaringene vil komme ila kort tid.

Ønsker dere alle en fortreffelig fin dag videre hilsen oss på klubbkontoret