Industri Energi sine nettsider

Uke info uke 38

Hei folkens
Da var det igjen på tide med litt informasjon om den siste ukens begivenheter. Vi har også nå hatt ting og henge fingrene i, med alt fra siste finpussen av tillitsvalgt konferansen til diverse møter, lønnsforhandlinger og konferanser for og nevne noe.

Vi startet denne uken med lønnsforhandlingene for de individuelt avlønnede i plattformboring. Rammen for årets oppgjør i plattformboring var 3,6 %, og ut av dette får hver individuelt avlønnet ett lønnstillegg på minimum 2,6 %.

Videre er vi enige om lønnsgruppe 1 skal prioriteres ved årets lønnsoppgjør, men vi er også enige om at oppgjøret skal ha en lavlønnsprofil. I tillegg til dette har vi med at økning i nattillegg for de tarifferte vil bli hensyntatt for de individuelt avlønnede stillingene som også går nattskift.

Bjørn Rimereit har vert på VO konferanse med verneombudene på Gyda denne uken, der ble det diskutert alt fra aktuelle hendelser fra Gyda til forskjellen på tillitsvalg og verneombudsrollen. KHVO Bjørn Dyrnes og Raymond Hauge fra Safe var også med på deler av konferansen.

Klubben har også deltatt på en MOC denne uken der de nye arbeids oppgavene i forbindelse med den nye Equinor kontrakten ble drøftet. Det var spesielt endringene til blant annet assisterende tårnmann og arbeid med sement uniten som det ble snakket om. Vi var ydelige på møtet at opplæringen i de nye arbeidsoppgavene må være grunndig. Samt at det må verifiseres at alle ansatte er tilstrekkelig opplært før de stettes til å utføre de nye arbeidsoppgavene selstendig.

Det ble også denne uken gjennomført månedsmøte, her hadde vi en del saker der som vi skulle drøfte med wireline ledelsen. Men på grunn av ulike årsaker var det bare representanter fra plattformboring og engineering som kunne stille på møte. Dermed vil det bli kallet inn til ett eget møte der de saken vil bli diskutert nå etter tillitsvalg konferansen.

Når det gjelder operasjon så er planene slik i plattformboring at det er estimert oppstart av 3 installasjoner i første kvartal 2020. Det er Statfjord A, Njord og Eldfisk Bravo. Dette vil i utgangspunktet føre til omtrentlig 250 ansettelser, og gode muligheter for interne opprykk i bedriften.

Sykefraaværet har også nå i August passert årsbeste på 4,16% noe som er veldig positivt. Totalt sett ligger snittet for i år på 4,68% noe som også er lavere en på mange år. Utnyttelsegraden for ressurspoolen har også ver veldig bra med faktisk helt opp mot 100 % utnyttelse i planlagt aktivitetet denne og neste måned. Og totalt for året ligger utnyttelsen på 92%.

En annen ting som var oppe er at det arbeides med elektroniske reiseregninger, målsettningen er at dette skal være oppe og gå til 31 desember i år. Det arbeides med et pilot prosjekt i disse dager, og det er ndsatt en arbeidsgruppe som skal være med og teste dette ut.

Det har den siste tiden vert flere saker som går på tolking av svingskift bestemmelsene samt protokollen som omhandler innleie av casing personell. De to sakene ble det også besluttet og ta i ett eget møte etter at tillitsvalgt konferansen er over.

Tillitsvalg konferansen går som kjent av stabelen neste uke. Vi på klubbkontoret kommer da til og være veldig opptatt der og det kan dermed være utfordrende og få kontakt med oss. Da vi bare kommer til og være tilgjengelige på telefon og mail sporadisk.

Og med det vil vi ønske dere alle en riktig god helg.