Industri Energi sine nettsider

Uke info uke 37

Når det nå drar seg mot slutten av uke 37, og vi igjen ser at høsten er i emning og setter sitt preg på vær og temperatur. Da vet vi at konferansen vår er rett rundt hjørne.

Naturligvis har mye av arbeidet på kontoret denne uken har vært å «finpusse» på programmet til årets tillitsvalgtkonferanse/ungdomskonferanse. Det ser nå ut til å bli den største tillitsvalgtkonferansen i Archer historie med over 70 deltagere, noe som krever en hel del arbeid og planlegging.

Denne uka har Christopher deltatt på samling med oljeservice (OSA) i Lisboa. Det vil nok komme mer informasjon om hva de hadde på agendaen neste uke når han har kommet tilbake. Men vi kan røpe at det har vert gjennomført valg, og vi vil gratulere Christopher som nyvalgt styremedlem i samarbeidskomiteen for Oljeservice.

Vi har også den siste tiden fått beskjed om at det er besluttet at Archer skal samlokaliseres på en plass. Nå er beslutningen tatt om at vi alle skal samles på Stangeland (Sandnesveien 358) hvor hovedkontoret ligger i dag. Vi var på forhand klar over at vi som var lokalisert i Lagerveien skulle flytte over, da leie avtalen her går ut nå i høst. Dermed vil vi gå i gang med flytting i løpet av de første par ukene i oktober.

Wireline kontoret og verksted / base er nå besluttet også skal flyttes fra Dusavik til Stangeland, dette vil først skje til sommeren neste år da leiekontrakten der går ut. Vi vil da ha alle divisjonene her i Stavanger samlet under ett tak, det vil være flere fordeler med en slik samlokalisering. Men også bakdeler for enkelte som får en hel del lengre vei til jobb blant annet.

Men besluttningen om samlokalisering er helt ferks og vi er av den oppfattning at ved og gjøre ett grunndig arbeid nå i forkant for og identifisere ulike bakdeler. Så kan man gjennom godt gammeldags samarbeid mellom bedriften og de ansatte finne gode løsninger  på de utfordringene som foreligger og finne tiltak for å løse dem.

Og med det så vil vi ønske alle en god helg 🙂