Industri Energi sine nettsider

UKE INFO UKE 35 og 36

Nå har vi kommet til den andre uka i september, og sommeren er på hell og høsten er ankommet. Under publisering av ukes informasjonen forrige uke så fikk vi noen tekniske problemer dermed fikk vi ikke lagt ut infoen. I tillegg gikk hele mandagen i møter, det er med bakgrunn i dette at infoen ikke kom før nå.

Forrige uke var vi i møte med vernetjenesten i Equinor (Statoil), samt forhandlinger for individuelt avlønnede innen boring. Resultatet her vil vi komme tilbake til senere når protokollen er underskrevet.

Videre har vi arbeidet med å legge en plan på hvordan vi skal møte våres nye medlemmer på best mulig måte. Dette gjelder både de som blir virksomhets overdratte og nyansatte.

Mye tid har også blitt brukt på tillitsmannskonferansen, påmeldingen ligger nå ute på hjemmesiden og klubben vil sende ut påmelding på mail til alle tillitsvalgte i løpet av uke 36. I tillegg vil vi oppfordre unge medlemmer til og melde seg på tillitsvalgt konferansen. Også tillitsvalgte som blir virksomhets overdratt oppfordres til og gå inn og melde seg på konferansen.

Klubbene i Odfjell og KCA har oversendt oss lister over sine medlemmer som skal være med på virksomhetsoverdragelsen og klubben har sendt ut et informasjons skriv til dem. Formålet med dette skrivet er å avklare en del spørsmål som de som er omfattet av overdragelsen har sitter med.

På mandag avholdt vi styremøte i klubben, og samme dag var også fagforeningene invitert til en samling der alle årets lærlinger var til stede. Bedriften har i år besluttet å ta inn mellom 30 og 40 lærlinger fordelt på boring, Wireline og land. Videre er bedriften i disse dager opptatt med å ansette nye medarbeidere, både i boring og wireline.

Vi har også forberedt oss også til lønnsforhandlinger for landansatte, og hadde et møte med våres medlemmer i Dusavik på torsdag. Vi takker alle som kunne komme for deres tilbakemeldinger og engasjement. Selve lønnsforhandlingene avholdes onsdag den  05.09.2018.

Vi har tidligere snakket om skiftordningen på Valhall vi kan nå fortelle at en har planlagt endring av skiftordning til natt-dag på Vallhall er satt til 9.oktober, og ny flight vil bli tirsdager kl 1500 fra land. Mer info vil komme etter hvert.

Denne uken er Einar Åge opptatt med et møte i NR-forum, et møte der alle klubbledere innen boring på NR avtalen møtes. Videre på torsdag er vi invitert til et nytt møte med nyansatte i Archer. Skulle det være problemer denne uka å nå oss på telefonen, send en kortfattet mail eller SMS så vil vi kontakte dere så raskt som mulig.

Vi vil ønske våres medlemmer fortsatt ei god uke.