Industri Energi sine nettsider

UKE INFO UKE 30.

Dekker opp tapene til de permitterte medlemmene som følge av streiken til Safe.

Vi har i denne uken jobbet mye med å få oversikt over følgene for våres medlemmer i forbindelse med streiken som ble avsluttet sist uke. Vi har sendt ut delvis utfylte timelister til alle våre medlemmer som ble rammet av streiken og ble permittert. Disse listene må dere bare fylle ut personalia, konto nummer, kontrollere og underskrive før dere skanner dem og returnerer. Vi har allerede fått de første i retur, og vi vil starte utbetalingen av konfliktstøtten i begynnelsen av neste uke.

Vi har også hatt ett møte med hele styret i klubben og vi diskutert å øke den sentrale konflikt støtten lokalt. Og det ble enstemmig besluttet å øke støtten til de som ble rammet av denne streiken. Økonomien i klubbkassen er såpass god at det gir oss mulighet ti dette . Vi vil også gjøre dere oppmerksom på at denne støtten er skattfri. Med dette tiltaket ovenfor våre medlemmer, mener vi inntektstapet kun vil bli minimale for de av medlemmene med høyest lønn.

Det er også viktig å lese den informasjonen vi har lagt ut på våres hjemmesider og informasjonen fra IE sentralt. Vi får flere henvendelser der informasjonen våre medlemmer hører angående pensjon og årets lønnsoppgjør er misvisende. Har dere spørsmål, send en mail og så skal vi prøve å svare så fort som mulig. Vi er først og fremst opptatt og få ut riktig informasjon, ikke å være først.

Vi har også fått bekreftet at årets Tillitsvalgt konferanse går med Color Lines ferje til Kiel. Dette er blitt bestemt ettersom at Color Line ikke enda har besluttet å «flagge ut» sine norske arbeidstakere. Dette vil vi komme tilbake til ved en senere anledning, men starter forberedelsene med turen som er fra 09.10 – 11.10. 2018 neste uke.

Vi registrer også at SAFE lokalt har gått ut med sin ukes info offentlig denne uken slik vi gjør hver uke det setter vi pris på. Vi har også lagt merke til at de i sin artikkel går ut med en rekke påstander myntet på oss, dette er noe som vi naturligvis vil gi en grundig og korrekt redegjøre for dette i neste uke.

Vi fra klubbkontoret ønsker alle våre medlemmer fortsatt en god sommer.