Industri Energi sine nettsider

Uke info uke 28.

Denne uken har naturligvis vært preget av konflikten mellom SAFE og NR. Som dere sikker har fått med dere så har SAFE varslet plassfratredelse for totalt 669 medlemmer på 9 installasjoner, inkludert 40 medlemmer i Archer på Snorre B foreløpig. Der forbereder de seg på nedstengning og sikring av brønnen som forventes vil bli ferdigstilt i dag13. juli.

Den neste opptrappingen av konflikten har virkning fra midnatt søndag 15.7.18, da har SAFE varslet plassfratredelse for ytterligere 901 medlemmer på 20 installasjoner. Av dem er 109 er medlemmene fra SAFE i Archer.

Archer sine installasjoner som rammes i neste fase av opptrappingen:

  • Valhall IP: 29 medlemmer
  • Snorre A: 14 medlemmer
  • Statfjord C: 25 medlemmer
  • Eko X: 21 medlemmer
  • Valhall DP: 11 medlemmer
  • Visund: 9 medlemmer

Men selv om vi ikke er i streik kan flere av våre medlemmer i Industri Energi bli rammet av permittering som følge av konflikten. Det har denne uken blitt sendt ut effektuering av det betinget permittering varsel som ble sendt ut fra bedriften tidligere. Vi har også gjennomførte ett styremøte på telefon i Industri energi slik at styret skulle være best mulig oppdatert på situasjonen og kan også dermed svare medlemmer ute i havet om de skulle ha noen spørsmål.

De som blir permittert må melde seg hos NAV og søke dagpenger. Hvis de får avslag må man ta vare på dokumentasjon og føre oversikt over tapte timer. Industri Energi vil da bistå økonomisk ved å utbetale konfliktstønad til de av våre medlemmer som blir permittert og ikke får dagpenger av NAV, som følge av streiken til SAFE.

Vi har også vert i møte med bedriften på vegne av våre medlemmer i wireline sammen med tillitsvalgt for Archer Oiltools, der har vi drøftet at også deres operasjoner kan bli rammet med bakgrunn i konflikten til SAFE på flyteriggområdet. Selv om at konflikten ikke er på deres tariff område så fører nedstenging av installasjonene ifm konflikten til at vi måtte utarbeidet en protokoll for betinget permitteringsvarsel også for dem.

Det har blitt lagt ut en del nytting informasjon på hjemmesiden vår og det vil vi fortsette med det, så det er bare å følge med i tiden fremover. Vi er også naturligvis tilgjengelige på telefon og mail også om det er noe av dere som har spørsmål, vi gjør det vi kan for og svare på alle henvendelser så rask som mulig.

Med det vil vi ønske dere alle en fortreffelig helg

Hilsen oss på klubbkontoret