Industri Energi sine nettsider

Uke info uke 2

Hei og godt nyttår til dere alle. Inne på klubbkontoret har vi holdt på med litt forskjellig denne uken, det har vert en del møter samt gjennomgang samt svare på en del mail og andre henvendelser som har kommet inn i løpet av ferien. Det har naturligvis også kommet en del spørsmål opp mot Ekofisk kontrakten og hva som kommer til å skje der.

For å starte med Ekofisk kontrakten så ble den som dere kjenner til tildelt Odfjell i slutten av desember. Men selve overdragelsen av kontrakten vil først skje til sommeren, og frem til det skal vi naturligvis drifte den som normalt frem til overdragelsen. Som flere av dere sikkert også leste i november så fikk bedriften tender på oppbemanning på Eld A. Og dette vil også bli gjort som planlagt.

Videre så skal vi ha ett møte der overdragelsen av kontrakten blir vil bli diskutert dette vil skje i sammen med bedriften og Odfjell samt fagforeningen i Odfjell. Foreløpig er det planlagt at dette møtet skal skje i uke 5, men vi vil naturligvis informere etter hvert som det er mer informasjon og komme med.

Vi har også hatt ett utvidet månedsmøte med ledelsen i wireline denne uken, vi hadde flere saker oppe til diskusjon og det var en god dialog med bedriften rundt flere av disse sakene. Vi kom ikke frem til noen konkrete avgjørelser i dette møtet, men skal fortsette drøftelsene i de ulike sakene i ett møte som vi skal ha neste uke.

I tillegg til det var klubben representert på ett introduksjons møte for nyansatte på land også denne uken, det var totalt 8 nye ansatte fra henholdsvis Engineering, Oiltools og land som var der. Vi fortalte litt om klubben her i Archer og fagforeningen generelt.

Ellers har vi brukt en del tid på klargjøring til årsmøtet og som dere kanskje har sett så har påmeldings link blitt lagt ut på hjemmesiden. Denne vil i tillegg bli sendt ut på mail til dere som er registrerte som tillitsvalgte og hoved verneombud.

Klubben har også vert med på ett informasjons møte der samlokaliseringen på Stangeland ble diskutert. Det blir nå opprettet en gruppe som skal se på de ulike utfordringene som dette medfører og vi vil være representert i denne gruppen.

Ønsker dere alle en flott helg.