Industri Energi sine nettsider

Uke info uke 15 og 16

Det blir ikke den stor oppsummeringen og komme med for de siste 2 ukene. Som kjent så var det påske i forrige uke og da ble det i stor grad avviklet ferie blant oss på klubbkontoret. Forrige uke så var det NR forum og onboarding som tok mesteparten av tiden.

uke 15 som nevnt i innledningen gikk for det mest med til ferieavvikling. Henvendelser på mail og telefon ble imidlertid sporadisk svart på, men det var enkelte som måtte vente litt lengre en normalt for og få en tilbakemelding.

Denne uken startet som kjent med fri på mandag som var andre påskedag også ble det onboarding for Einar og Christopher i forbundsstyret på tirsdagen. Det ble avholdt forbundsstyre møte på onsdagen i tillegg til at NR forum startet opp med tariff konferansen sin hvor en går igjennom alle innsendte krav fra de ulike klubbene til årets tariff forhandlinger.

Tariffkonferansen ble avholdt i Dublin og klubben stilte på denne konferansen med 3 representanter leder Einar Åge og nestleder May Christin samt leder for avd 147 Roald Hammer. Det var totalt fra alle de ulike klubben kommet inn omtrent 150 forskjellige forslag til årets forhandlinger som ble tatt opp i forhandlings utvalget og drøftet.

Det har også vert utfordringer med sykdom den siste tiden og en opplever også her inne på klubbkontoret forhåpentligvis de siste ringvirkningene av Corona pandemien, vi håper imidlertid at det skal være over om så ikke altfor lenge.

Vi ønsker dere alle en god helg videre hilsen oss på klubbkontoret.