Industri Energi sine nettsider

Tillitsvalgt konferansen 2023

God helg til alle dere der ute og hjemme, da var vi her med en litt forsinket oppdatering på uken som vi nå nettopp har lagt bak oss. Og den kan i hovedsak oppsummeres med at årets tillitsvalgte konferanse har blitt avholdt.

Starten av uka så gjennomførte vi tradisjon tro ett møte i Arbeidsutvalget, der hadde vi en oppsummering av statusen på sakene vi arbeider med for tiden. Vi fikk i tillegg arkivert de sakene vi nå nylig har fått løst.

Resten av mandagen, og dagen etterpå gikk i for det meste med til forberedelsene til tillitsvalgt konferansen. Siden vi er nå på full fart inn i både forkjølelse, influensa og Corona tider så ble noen endringer som måtte gjøres da vi fikk noen forfall i siste liten grunnet sykdom.

Her arbeides det med de siste forberedelsene.

På onsdagen var tillitsvalgt konferansen i gang. Som de fleste kjenner til så har vi tidligere gjennomført tillitsvalgt konferansen vår selv, bare med egne tillitsvalgte i Industri Energi Archer og med noen gjester fra forbundet, bedriften og i helt enkelte tilfeller fra andre klubber og fagforeninger.

Men denne gangen ble konferansen noe ganske annerledes, vi avholdt nemlig årets tillitsvalgt konferanse på Quality Airport Hotell i Stavanger. Og den ble gjennomført ikke bare med vår klubb i Archer, men også sammen med Industri Energi klubben i Odfjell, IE Klubben ESS, Moduklubben i KCA, Offshoreforeningen og Oljearbeiderforeningen. I tillegg til det så var lederen i IE klubben i Akofs med på deltaker lista. Det var omtrent 160 tillitsvalgte som deltok pluss gjester og innledere. Forbundet har også omtalt tillitsvalgt konferansen på sin hjemmeside

Den første dagen hadde vi spennende innledere som blant annet forbundsleder i Industri Energi Frode Alfheim som fortalte mye om den pågående prosessen med FLT. Samt fremtids utsiktene til petroleums industrien.

Forbundsleder Frode Alfheim

Astrid Bergmål (statssekretær i energidepartementet), deltok også og hun holdt ett kort foredrag om Energidepartementets arbeid, og fremtidens arbeid på sokkelen. I tillegg til dette så deltok hun på en kort debatt sammen med Frode, hvor de svarte på spørsmål fra konferanse deltakerne.

Statssekretær Astrid Bergmål

Konferansen fikk også besøk av administrerende direktor i Petoro Kristin Kragseth, som holdt ett opplysende innlegg om Petoro som er statens eget oljeselskap. Hun kunne blant annet fortelle om at selv om at selskapet har beskjedne 72 ansatte så stod selskapet for over 520 milliarder kroner i overføringer til statskassen i fjor.

CEO i Petoro, Kristin Kragseth

Vi skulle hatt en innleder fra forsvaret som skulle pratet om sikkerheten på sokkelen, men begivenheter ute i den store verden førte til at de måtte prioritere annerledes. Dermed fikk vi tak i en innleder fra National sikkerhets myndighet Jørgen Dyrhaug som holdt ett fyrverkeri av ett foredrag om Cyber/ datasikkerhet.

Det er mange utfordringer med digitalisering forklarer Jørgen Dyrhaug

Vi fikk også besøk av Industri Energis egen spesialrådgiver innen energi spørsmål, Snorre Erichsen Skjevrak og han slutter ikke å imponere over sin usedvanlig gode evne til og svare på alle slags spørsmål knyttet til både Norges men også EU sitt energi behov.

Dagens siste innleder var Thomas Seltzer

Den siste innlederen på dag en var ingen ringere enn tidligere både musikk og TV personlighet Thomas Seltzer som holdt ett spennende innlegg om fagforeningenes oppstart, utvikling og ikke minst endring i USA. Han viste og forklarte de tydelige utfordringene ett mindre og mindre organisert arbeidsliv medfører.

Thomas Seltzer foran ett bilde av Jimmy Hoffa

På dag to ble det første innlegget avholdt av Are Tomasgård fra ledelsen i LO, han fortalte om historien til LO og utviklingen av det organiserte arbeidslivet som vi har her i Norge. Han fortalte også om LO sitt standpunkt i olje og energi politikken.

Vi hadde også besøk av Henrik Fjelsbø fra helikopterutvalget. Han fortalte om utfordringene vi ser på horisonten i forhold til reserve helikopter typer, reservedeler og foreslåtte pålagte endringer i regelverket. Han tok også for seg en grundig oppsummering av drone observasjonene som var blitt gjort på sokkelen, da spesielt i løpet av fjor året og hva utvalget hadde bidratt med her.

Henrik Fjeldsbø fra helikopterutvalget

Ommund Stokka hold så ett innlegg om streiken i SLB UK og den utfordrende hverdagen de som har stått i denne konflikten har vert oppe i. Det er også gledelig og se at hele 20 lokale IE klubber har vedtatt og gi økonomisk støtte til fagforeningsarbeidet deres, les mer HER.

Det var også ett foredrag av Alvhild Tofterå som gikk igjennom medlemsfordeler de organiserte har gjennom Lo Favør samt hvilke medlemsfordeler en også kan få gjennom Sparebank 1 SR-Bank, også ble konferansen avsluttet med klubbledernes time. Der de ulike klubblederne kom opp på senen og svarte på spørsmål fra konferansier Asle Reime og fra deltakerne i salen.

Klubblederne i de ulike fagforeningene

På fredagen hadde vi ett kort møte med ledelsen i wireline, hvor en drøftet aktuelle løsninger på utfordringer knyttet til arbeidstidsrotasjonene til loggeavdelingen. Og det ble også avholdt ett møte hvor det ble bestemt dato for årsmøtet til våren, mer info vil komme om dette etter hvert. Videre gikk tiden med på og ta opp tråden på de henvendelsene vi ikke hadde rukket å svare på tidligere i uka.

Håper dere alle har en fortreffelig fin helg.