Industri Energi sine nettsider

Til våre kollegaer i Wireline

God kveld folkens, vi er glade for og fortelle dere at vi har kommet til en enighet med bedriften om nye rotasjonsordninger for Mekanisk Wireline. Dette har vært utfordrende og kompleks prosess, og det er grunnen til at dette har tatt tid. De har vert elementer som vi har måttet vurdere og enes om, men vi har komt til enighet i løpet av flere konstruktive møter den siste tiden.

Det har blitt lagt vekt på å finne en løsning som både vil fungerer for dere som er ansatt offshore og de utfordringene bedriften har i dagens kontrakter . Avtalen består av 3 forskjellige rotasjonsplaner, som vil bidra til å sikre sunn drift som igjen vil sikre arbeidsplasser for videre vekst.

Vi ble enige om følgende midlertidig rotasjonsplan for mekanisk wireline for de neste 18 måneder regnet fra 1. august 2019.

– Inntil 72 personer følger en fast 2 – 4 rotasjon med 1460 timers årsverk. Redusert arbeidstid medfører nedjustering av 7,71 % i grunnlønn regnet fra dagens lønn, så lenge vedkommende omfattes av 2 – 4-rotasjon.

– Inntil 10 personer skal kunne velge frivillig å inngå i resurspool på en 42 – 10-ordning. Oppbemanning av ressurspool skjer i jmf OSBA pkt 3.4.3. Dette verifiseres av fagforeningen.

Personell i ressurspool mottar:
*  Full årslønn i samsvar med lønnsmatrisen så lenge vedkommende omfattes av 42-10-       ordningen.
*   Opprykk et lønnstrinn så lenge vedkommende omfattes av 42-10-ordningen.
*   Opprykk for personell uten tariff festet lønn mottar et månedlig tillegg på kr 2.500.-          inklusive feriepenger, så lenge vedkommende omfattes av 42-10 ordningen.
*   Prioritet til kurs som kvalifiserer vedkommende for økt fleksibilitet i                                      arbeid/arbeidsoppgaver
*   Ressurspool ordningen i plattformboring vil være veiledende.

– Resterende personell går 3 – 3 – 2 – 4-rotasjon.

Archer vil tidlig neste uke sende informasjon til alle ansatte om disse ordningene, der dere som ansatte vil få mulighet til å melde inn ønske om hvilken ordning dere ønsker. Bedriften kan ikke garantere at alle vil få sine førstevalg. Dersom man ikke oppnår nok personell til hver av ordningene skal videre utvelgelse gjennomføres etter drøftelse med fagforeningen.

Vi ønsker også å takke de tillitsvalgte i avdelingen som har stilt opp dag og natt med gode betraktninger og innspill i prosessen. Forhandlingene har resultert i ordninger som er gode løsninger for å sikre arbeidsplassene i et utfordrende marked.

Videre så er vi blitt enige om å lage en plan for oppfølging av andre utestående saker som en har i avdelingen.

Hilsen oss på klubbkontoret.