Industri Energi sine nettsider

Til alle ansatte onshore og offshore i Archer Platform boring

Archer er blitt bedt om å delta i en studie om «endrede rammebetingelser for leverandøransatte og konsekvenser for arbeidsmiljø og sikkerhet» i regi av Petroleumstilsynet.

Petroleumstilsynet har engasjert Safetec Nordic AS, org.nr 985 188 068, til å gjennomføre en spørreundersøkelse, hvor dere blant annet vil bli stilt spørsmål om organisering, samhandling, arbeidsforhold og arbeidspraksiser. Petroleumstilsynet får kun utlevert anonymiserte resultater fra Safetec. De anonyme besvarelsene bevares for fremtidig sammenligninger og forskning innenfor samfunnssikkerhet.

Spørreundersøkelsen vil bli gjennomført ved at dere vil få tilsendt en SMS eller e-post fra Safetec med en link til spørreskjemaet på internett. Dersom du ikke ønsker at vi deler din kontaktinformasjon med Safetec, bes om en tilbakemelding om dette innen 8. april 2022. Tilbakemelding kan gis til Lisa.olsen@archerwell.com. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men Archer oppfordrer våre ansatte til å bidra i dette viktige forskningsprosjektet

Informasjonen som vil bli delt fra Archer til Safetec er følgende:

Ansattes navn
Mobiltelefonnummer
Personlig e-post (jobb)
Stilling/rolle
Hierarkisk innplassering i organisasjonen
Fødselsår
Ansiennitet

Undersøkelser av denne typen stiller strenge krav til behandling av persondata og det er avgjørende at respondentene har tillit til at data fra spørreundersøkelsen behandles strengt konfidensielt og at publiserte resultater ikke kan identifisere enkeltindivider. Denne informasjonen vil også bli tilsendt den enkelte på mail og vedlagt den mail vil det være et dokument som beskriver formål og ivaretagelse av personvern i ytterligere detalj.

Vi opplyser at resultater blir anonymisert før de blir overlevert til Petroleumstilsynet.