Industri Energi sine nettsider

Ta kontakt med oss i forkant av utreisemøter

Ta kontakt med klubbkontoret

Vi opplever ofte at vi får veldig liten tid på møtene og at medlemmene stort sett ikke vil stå frem under selve møtet for å ta opp aktuelle eller nye saker med oss. Vi oppfordrer derfor til at dere tar kontakt med oss i god tid på forhånd dersom dere ønsker å ta opp saker eller å få informasjon. Da vil vi også prioritere å møte der det er behov og det vil være lettere for oss å planlegge og be om nok tid på forhånd, dersom vi får brukt tiden fornuftig.