Industri Energi sine nettsider

Sympatistreiken trappes opp – ConocoPhillipsansatte tas ut samtidig med Archer

LO og IE&FLT har varslet sympatistreik for 23 ansatte i ConocoPhillips. Dette kommer i tillegg til 52 ansatte i Archer wireline.

Etter vår forståelse er det mekanikere offshore som tas ut i sympatistreik i ConocoPhillips.

Det totale antallet i ConocoPhillips og Archer er nå oppe i 75. Streiken vil starte ved midnatt til 29. februar.

Ekofisk-komiteen skriver på sine nettsider:

Dette handler om noe så grunnleggende som retten til å organisere seg og retten til tariffavtaler. Dommen i arbeidsretten har gitt oss verktøyet til å få dette på plass. Nå må vi ta i bruk verktøyet. Når arbeidsgiversiden slår seg vrang, er streikevåpenet det eneste som står mellom seier og fullstendig overkjøring.

Utfallet av kampen vil ha avgjørende betydning for hvordan vår næring og fremtidig industri på havet skal driftes i fortsettelsen. Skal norsk sokkel drives av uorganiserte bedrifter uten tariffavtale eller seriøse organiserte bedrifter med ordna forhold, det er dette denne kampen handler om!