Industri Energi sine nettsider

Streken kan ramme Wireline. Bedriften sender betinget permitteringsvarsel

På grunn av den pågående streiken til SAFE og varslet opptrapping 15. juli sender bedriften ut betinget permitteringsvarsel til ansatte i Wireline. Det har i dag vært møte mellom klubben og bedriften vedr. dette.

Da streiken stenger ned rigger i Nordsjøen kan dette ramme oppdragsmengden til Wireline, som videre kan bety at det blir nødvendig å permittere personell. I motsetning til ansatte i plattformboring vil ansatte i Wireline ha krav på dagpenger ved permittering.

Ikke avgjort om permitteringer er nødvendig

Når bedrifter blir indirekte rammet av streik, kan det være nødvendig å permittere på kort varsel. Det er da anledning til å avvike kravet om 14 dagers varsel før permittering iverksettes, ved at man sender ut et såkalt betinget permitteringsvarsel.

Dette betyr at det varsles en mulig permittering avhengig av følgene streiken kan få. Dette varselet skal likevel sendes ut så tidlig som mulig og derfor velger bedriften å sende ut varselet nå.

Krav på dagpenger

I motsetning til ansatte i plattformboring, vil de som eventuelt permitteres i Wireline ha krav på dagpenger, da deres lønn- og arbeidsvilkår ikke blir berørt av resultatet av streiken.

Nytt møte før iverksetting

Dersom det blir behov for å permittere er det avtalt at bedriften og klubben skal ha et nytt møte. Det vil da bli nødvendig å se inn på behovet for permitteringer, og hvilke regler som skal gjelde. Vi vil da forsikre oss om at eventuelle permitteringer er en direkte følge av streiken og ikke skyldes en normal svingning i arbeidsmengden.

Ryddig prosess

Klubben vil også sørge for at eventuelle permitteringer følger en ryddig prosess, slik at man unngår å havne i lignende situasjon som ved tidligere permitteringer, der permitterte ble tatt ut av disponibelplan og likevel var i fullt arbeid samtidig som man var permittert.

Ved permittering skal den ansatte følge sin disponibelplan og man må være avspasert før man kan permitteres.

Forrige runde med permitteringer var uoversiktlig både for bedrift og den ansatte, og det ble fra klubben rettet en del krav i ettertid som etter mange runder med bedriften ga oss rett i utbetaling av en god del overtid til permittert personell som ikke hadde avspasert mellom utreiser.

Vi må jobbe for en ryddigere og mer forutsigbar prosess for de som blir rammet dersom det blir nye permitteringer.

Les mer om streiken her.