Industri Energi sine nettsider

Status 17 mars

Hei folkens, tenkte vi skulle komme med en kjapp liten status oppdatering på noen av de siste dagers utvikling. Vil begynne med og fortelle at vi har arbeidet gjennom helgen og gjennomført flere møter med bedriften for og kunne være best mulig forberedt i tiden som kommer. Det tikker nå stadig inn meldinger fra våre kunder som vil føre til endringer i våre operasjoner. Samt endringer av regelverk og retningslinjer fra myndighetene sin side som også må tas med.

Permittering

Som sikkert flere av dere har sett i media i løpet av dagen så begynner det nå og varsels med permitteringer offshore. I den forbindelse samt som en oppdatering på dagens situasjon så sendte bedriften ut ett informasjons skriv ca kl 10.00 til de ansatte på mail, vi vil oppfordre dere til og lese igjennom dette. Til dere som ikke har tilgang på mail velger vi og gjengi noen av hovedlinjene i denne informasjonen her i denne oppdateringen.

Når det gjelder permittering så satt vi i flere møter med bedriften både i helgen og i går og drøftet dette, bakgrunnen til disse drøftelsene er først og fremst følgende det har blitt rapportert følgende endringer innen våre operasjoner i Norge:

Plattformboring:
– CopNo: Eldfisk B starter ikke som planlagt .
– Repsol Gyda: stanser  P&A aktivitet inntil videre og går ned til minimums bemanning.
– Aker BP IP:  reduserer bemanning.
– Aker BP DP: Performinator prosjekt
reduseres til minimum behov.
 
Wireline:
– CopNo har varslet at en reduserer antall operasjoner vesentlig i løpet neste uke.   
– Repsol stopper sine operasjoner, noe som vil medføre mindre behov for bemanning.
– Planlagt kampanje på  Yme blir vesentlig kortere enn planlagt.
– Vår Energi stopper aktivitet.
 
Engineering og Oiltools
For Engineering og Oiltools opplever en per i dag kun små endringer i forhold til oppsatte planer i Norge,  men ingenting som berører bemanningen slik vi ser det nå.  Vi forventer imidlertid at situasjonen vil kunne endre seg.

 

Per dags dato har vi ingen signert protokoll, men regner med at vi vil ha en enighet om å kunne iverksette nødvendige permitteringer i løpet av kort tid.  Slik vi ser det i dag, blir en nødt til å varsle permitteringer både offshore- og for landorganisasjonen.  Viktige oppgaver som operasjonell og ledelses støtte til offshoreoperasjonene, prosjekter som IFS – 10 oppgradering, flytting av Wireline til Stangeland og arbeid med anbud, vil bli prioritert. Storting og Regjering har de siste dagene diskutert nødvendige endringer i lov-og regelverk for ivaretakelse av arbeidstakere som blir permittert, som har omsorg for små barn etc. I den forbindelse og henviser vi til nyhetsbilde eller til NAV.no for å få en oversikt over hva som nå er de nye midlertidige reglene.

Vil også minne alle på og gjøre det en kan for å hindre smittespredning.

 • Bruk streng hygienepraksis:
  • Vask hendene ofte med såpe og vann og foreta hyppig bruk av alkoholbaserte desinfeksjonsgeler.
  • Ikke håndhilse eller gi klemmer.
  • Rengjør overflater (inkludert pulter, datamaskiner og telefoner) regelmessig med desinfeksjonsmidler.
  • Hvis du må hoste, hoste i et skjerf eller i albu kroken.
  • Unngå å berøre øynene, munnen og ansiktet med hendene.
  • Unngå nærhet til andre som hoster, nyser eller har feber.
  • Unngå å reise hvis du er syk.

For mer informasjon om COVID-19-utbruddet, se informasjon fra nasjonale offisielle helsemyndigheter

Og helt til slutt vil vi også legge til ytterliggere en viktig ting som lett kan glemme i tiden vi er oppe i. Og det er at under slike sårbare situasjoner så er dessverre også kriminelle på banen for å forsøke å utnytte situasjonen. Og da spesielt cyber / data kriminalitet, det har den siste tiden blitt identifisert flere «phising» forsøk der det har blitt benyttet logoer og eposter fra troverdige organisasjoner som WHO, CDC eller GOV, kriminelle gjør dette for og bygge tillitt for deretter og lure dere til og åpne eposter, åpne vedlegg eller å trykke på linker.

Rådet som vi vil komme med i den forbindelse er dermed:

 • Ikke åpne eksterne eposter relatert til COVID-19\ Coronoa viruset dersom eposten er fra en kjent partner eller kunde, verifiser med kontaktpersonen i organisasjonen og bare åpne eposten dersom den er 100% bekreftet.
 • Ikke klikk / trykk på linker/lenker i eposter. Dersom linken kommer fra en kjent partner eller kunde, bekreft med avsender og bare trykk dersom det er 100% bekreftet.
 • Ikke åpne epost vedlegg. Alle epostvedlegg bør betraktes som mistenksomme.

Følgende og lignende vedlegg er allerede i sirkulasjon:
CoronaVirusSafetyMeasures_pdf
SAFETY PRECAUTIONS.exe
Customer Advisory.PDF.exe
Emergency Regulation Ordiance.arj

Vennligst rapporter alle mistenksomme eposter angående dette til IT avdelingen.

Vi håper det står bra til med dere alle og vi skal gjøre vårt beste og holde dere løpende orientert i denne utfordrende situasjonen
Med vennlig hilsen oss på Klubbkontoret.