Industri Energi sine nettsider

Spørreundersøkelse RNNP

Fristen for å delta i spørreundersøkelsen til Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) utløper 26. november.

Papirskjema til utfylling skal være tilgjengelig på alle offshorelokasjoner. Be om det om du ikke finner det. På skjemaet vil du også finne informasjon om hvordan du kan svare via internett.

Del videre med kollegaer offshore. Det er viktig at så mange som mulig deltar!

Les mer på Ptil sine sider