Industri Energi sine nettsider

Sommer info

Hei og god sommer folkens, ferien er som kjent i full gang for mange både i bedriften, fagforeningen blant ansatte og familiemedlemmer. I tillegg til forbundet og andre som vi utfører vårt daglige virke med.

Derfor kommer det i den forbindelse til og fortsette å være litt rolig på informasjonsfronten den kommende perioden. En del av oss har fått avviklet en del av ferien vår. Men for noen av oss så har vi noen uker til og ta ut.

For øvrig så er det ikke mye nytt og melde om, vi har stort sett den siste tiden nå i juli assistert medlemmer med diverse spørsmål og henvendelser som de har kommet med. I tillegg til litt ordinær saksbehandling og noe forberedelser av lønnsforhandlingene som kommer nå over ferien. Samt svart på spørsmål vedrørende lønnsoppgjøret og meklingen som vi hadde i boring.

Angående lønnsforhandlingene, så har vi vert i dialog med bedriften for og avklare aktuelle datoer, og slik det ser ut nå foreløpig så planlegger en for å gjennomføre lønnsforhandlingene for de land ansatte, individuelt avlønnede i WL og PD samt Oiltools alle sammen i slutten / siste halvdel av august. Og vi vil komme tilbake med mer info om dette når den foreligger.

Vi vil med dette ønske dere alle en riktig god sommer, hilsen oss på klubbkontoret.