Industri Energi sine nettsider

Skiftplanavtale på plass for wireline for ConocoPhillips

1. august vil vi starte opp med faste skift i 2-4 rotasjon for ConocoPhillips på Ekofisk/Eldfisk. Totalt vil avtalen omfatte 54 ansatte og tilsvare 3 wirelinecrew ute til enhver tid.

Frivillig avtale

Det er frivillig for de ansatte å søke seg til fast skift. Ordningen vil medføre at man får et avkortet årsverk og tilsvarende trekk i lønn (7,71 %). Derimot vil man få fast forutsigbar lønn og arbeidsrotasjon, med faste helikopterseter.

Anhukere inngår

Anhukere som fra før går fast, har til nå hatt en 2-4 disponibelplansordning. Med mindre de ønsker seg til annet sted så vil de nå få 2-4 skiftplan.

Loggere kan søke

Loggere gis også anledning til å søke seg fast til ConocoPhillips i 2-4 skiftplan i plassen for wirelineoperatør. Forutsetningen for å kunne tiltre en slik ordning er at man utfører wirelineoperatør-rollen så lenge det ikke er loggeaktivitet. Ved e-line logging vil det mobiliseres ny wireline operatør slik at loggeren kan utføre loggingen.