Industri Energi sine nettsider

Saksbehandling – Personlige saker

Klubben mottar jevnlig saker fra enkeltmedlemmer og dette er saker vi setter høy prioritet på. Av henvendelser får vi alt fra spørsmål som kan besvares der og da, til saker som er av veldig stor økonomisk betydning. Den siste uken har vært meget travel da vi har hatt mye møteaktivitet, deltakelse på LOs olje- og gasskonferanse, i tillegg til ferieavvikling og sykefravær på klubbkontoret. Likevel har vi fått løst en del saker som potensielt kunne fått store konsekvenser for de det gjelder.

Vi er til for medlemmene.

Personlige saker er ikke noe vi på klubbkontoret kan prate om. Men det er et faktum at mye av tiden vår går med til behandling av slike saker. Den viktigste jobben vi kan gjøre er å sikre at rettighetene til hver og en ivaretas på best mulig måte og jobbe for at medlemmene våre har et trygt arbeidsliv.

Det vi ser er at det umulig å forutsi hvem som rammes av urettferdig behandling. Det kan være alt fra mangelfull informasjon til direkte feilinformasjon, og videre til direkte ulovlige handlinger. Dette behøver ikke å være bevisste handlinger fra bedriften, men det vitner om det ikke alltid er enkelt å tolke avtaleverk og lov, selv for profesjonelle. Desto verre kan det være for en ansatt. Derfor er det viktig med en fagforening i ryggen, som kan behandle sakene for medlemmene.

Som medlem trenger du bare å stille spørsmålet, eller å si ifra, så vil klubben håndtere saken helt til den er endelig avklart.

Dersom du er i den minste tvil om noe er rett, så er det alltid bedre å ta kontakt med oss en gang for mye enn for lite. Det er også viktig at vi kobles inn i saken tidlig nok slik at vi får mulighet til forhindre utfall fremfor å måtte forsøke å reversere utfall, noe som enkelte tilfeller kan være umulig.

Dersom du har spørsmål om hvordan klubben arbeider eller kan bistå, hvilket støtteapparat du har gjennom medlemsskapet, eller spørsmål knyttet til forsikringer, pensjon minadvokat, så er du selvsagt også velkommen til å ta kontakt med oss, og vi ønsker alltid medlemmer velkommen til å besøke oss på kontoret i Lagerveien.