Industri Energi sine nettsider

Særavtale offshore i Oiltools

Det pågår forhandlinger om særavtale for offshoregruppen i Oiltools AS.

Skulle vært på plass

Særavtalen skulle vært på plass 1 juni, men har dratt ut i tid men regner med å ha den på plass innen kort tid.

Signert særavtale

Særavtale ble signert og sendt ut til medlemmene rett før ferien, vi ble i lønnsforhandlingene den 28.8 enige om at revidering av kompetansematrise og innplassering i stillingsgruppene skal vare på plass innen 1.1.24.